zeppelin L-31 boven Engeland

Het is nog aardedonker op 25 augustus 1916 wanneer maar liefst dertien zeppelins opstijgen om Groot-Brittannië te bombarderen. De duisternis en de zware bewolking zorgen ervoor dat het afweergeschut aan land of op schepen hen niet of nauwelijks opmerkt, maar natuurlijk bemoeilijken die omstandigheden ook de oriëntatie.

HeinrichMathy2.jpg

Heinrich Mathy

Slechts vier van de dertien zeppelins raken tot boven vijandelijk grondgebied, onder meer door technische problemen. Enkele van de aanvallers verraden zichzelf door hun radioverkeer en krijgen toch te maken met beschietingen vanaf schepen.

De meest succesvolle onder de aanvallers is de L-31, die onder meer een elektriciteitscentrale treft, maar vooral een resem huizen waarbij 22 mensen omkomen. Het succes van de L-31 mag niet verbazen : het toestel vliegt onder gezag van Heinrich Mathy, zowat de meest gewaardeerde luchtschipcommandant.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

 

Duitse tegenaanval in tunneloorlog

Ongeveer anderhalf jaar voor de Mijnenslag losbarst, is het Britse leger al bezig met de voorbereiding ervan. Onder de Duitse stellingen worden honderden meters lange tunnels gegraven naar de munitiekamers waar de bommen op het juiste tijdstip moeten ontploffen.

De Duitsers hebben wel een idee van het geallieerde gewroet in de ondergrond en trachten de precieze locaties te detecteren onder meer via luisterposten. Op 24 augustus 1916 hebben de Duitse manschappen prijs : ze ontdekken een tunnel onder hun loopgraven in de buurt van de Douve, een beek die van Westouter naar Warneton stroomt via Mesen. De Duitsers blazen de tunnel op en denken van de Britten in de ondergrond verlost te zijn. Bijna een jaar later zal een reeks daverende knallen hen het tegendeel aantonen.

bronnen
oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds
http://toerisme.heuvelland.be/toerisme/3620-www/version/default/part/AttachmentData/data/3.%20Mijnenslag_web.pdf

DuitseLuisterpost.jpg

 

de meest succesvolle U-boot kapitein

De Duitse onderzeeër U-35 onder Lothar von Arnauld de la Perière keert op 20 augustus 1916 terug naar zijn basis in Cattaro in de Adriatische zee na een recordactie van 25 dagen. Hij heeft 54 schepen tot zinken gebracht, vooral Italiaanse, veel door kanonschoten. Dit is de zesde vaart van de U-35 onder leiding van Arnauld de la Perière en ook de meest succesvolle.Op 11 oktober 1916 krijgt hij als derde U-boot commandant de orde Pour le Mérite.

In totaal zal de kapitein 193 handelsschepen doen zinken voor een totaal van 457.179 Bruto Register Ton, 2 kanonneerboten met 2.500 BRT en 7 andere schepen (31.810 BRT). Daarmee is Lothar von Arnauld de la Perière de succesvolste bevelhebber aller tijden van een onderzeeër.

bronnen :
Ian Westwell, 1914-1918, de eerste wereldoorlog dag na dag, Deltas
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_von_Arnauld_de_la_Peri%C3%A8re

LotharVonArnauldDeLaPerière.jpg

 

 

Ondergrondse voorbereiding van mijnenslag

Oorlog is soms ook veel geduld hebben. Ongeveer 18 meter diep onder de akkers in de omgeving van de hoeve Hollandse Schuur in Wijtschate plaatst de Australian Tunneling Company op 20 augustus 1916 de laatste dieptemijnen in de drie munitiekamers en worden de mijngangen afgesloten. De ontsteking en de explosie hebben pas plaats op 7 juni 1917, meteen het begin van de zogenaamde Mijnenslag.

De Duitsers zijn natuurlijk argwanend en kijken uit naar sporen van graafactiviteiten. Om hen te misleiden wordt een mitrailleurspost gebouwd op de plek waar de mijnschacht begon.

Toeristische tip : de drie kraters die het gevolg waren van deze explosies zijn nog steeds intact. De Hollandse Schuur (Hollandeschuurstraat 5, Wijtschate) werd na de oorlog opnieuw opgebouwd, precies tussen de mijnkraters.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

TunnelingCompanies02.jpg

elektrocutie in Kinrooi

Landbouwer Leeters van de hoeve Keysershof in Kinrooi spreekt op 19 augustus 1916 aan de elektrische versperring achter zijn hoeve, op de grens met Nederland, met enkele familieleden. Op een bepaald ogenblik geeft hij een boterham aan een Duitse soldaat, die misschien wel kwam controleren wat die mensen doen bij den draad.

Leeters raakt de elektrische draad slechts even aan maar is bijna onmiddellijk dood. Zijn dochter, die hem wil bevrijden, wordt gered dankzij de isoleerstok van de soldaat. Ze houdt er wel brandwonden aan over.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

dodendraad04

de apatische artillerist

Onderluitenant Arthur Pasquier kraakt in Wulpen (deelgemeente van Koksijde) met enkele vrienden een fles Sauternes, een wijn die daar gemakkelijk verkrijgbaar is. Op de weg terug naar zijn schuilplaats denkt hij na over de oorlog

Met blijdschap stel ik vast dat ik me veel minder ongerust maak over de algemene oorlogstoestand. Ik heb de onverschillige zorgeloosheid van de soldaat overgenomen sinds de korte tijd dat ik bij de artillerie ben. Alles bijeengenomen is het gemakkelijk een chef te hebben en zonder meer te gehoorzamen, zonder altijd te moeten zoeken om zich snel uit de slag te trekken, zoals ik zo dikwijls heb moeten doen.

Aan het kanon wordt het leven geregeld door bevelen en het lijkt zo eenvoudig en duidelijk dat ik me er ontspannen bij voel. Dat wil niet zeggen dat we leeglopers zijn, ver vandaar.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

BelgischeArtillerie.jpg

herscholing voor oorlogsinvaliden

Op 17 augustus 1916 wijdt de Legerbode een artikel aan het onderwijs in het Belgische Tehuis voor Oorlogsinvaliden, dat in april 1916 is geopend in Le Havre. Er is een lagere school en een beroepsschool.

In de lagere school leren de oorlogsinvaliden lezen en schrijven of wordt hun kennis terzake opgefrist. Verder zijn er ook vakken als spelling, spraakkunst, rekenen, tekenen, geschiedenis… Deze opleiding is een voorbereiding op de beroepsschool waar men ofwel een nieuw vak leert of een vroeger vak heropfrist. Er zijn leergangen in technische vakken, maar ook in handels-Engels voor wie onbekwaam is voor handwerk.

bton : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

MutilesdeGuerre