1917

Januari

Maandag 1 januari : Gevechten in de Karpaten op de Moldavische grens. Oostenrijk-Hongarije maakt lichte terreinwinst, evenals rond het bruggehoofd bij Macin in de Dobroeja. Britten veroveren Duitse linies nabij Lissaki in de Mgeta vallei (Duits Oost-Afrika).

Dinsdag 2 januari : Duitse aanval nabij Zloczow (Galicië) wordt afgeslagen. Er zijn wel Duits-Oostenrijkse successen bij Focsani en rond Macin. Roemenië krijgt een nieuwe regering. Artilleriebedrijvigheid naar Diksmuide, Steenstraete, Noordschoote en Ramscappelle toe.

Woensdag 3 januari : Duitsers nemen een eiland in de Dvina in, nabij Glandau. Russen hebben een succesvolle aanval bij de berg Botosul (Koekovina). Duitsers en Bulgaren nemen Macin en Jijila (Dobroeja) in.

Donderdag 4 januari : Duitsers mislukken in hun poging om de Dvina nabij Glandau over te stekken. In de Focsani sector zijn ze wel succesvol en ze nemen Gurgueti en Romanul in. De Russen evacueren Braila en lijden een nederlaag bij Vacareni (Dobroeja). Britten bombarderen de Maritza brug nabij Kuleli Burgas (zuiden van Adrianopolis).

Vrijdag 5 januari : Britten nemen 2 Duitse posten in nabij Beaumont Hamel. Russen veroveren terrein tussen het Babitmeer en de Tirul (westen van Riga). Duitsers rukken op aan het Roemeense front, vooral tussen de rivieren Rimnic en Buzeu. De Dobroeja is volledig vrij van Russen en Roemenen. In Egypte begint de slag om Kut-el-Amara. Britten nemen Kibambawe in (Duits Oost-Afrika). De Britse, Franse en Italiaanse regering houden een conferentie in Rome.

Zaterdag 6 januari : Britse luchtaanval ten zuidoosten van Arras. Hevige gevechten in de Karpaten en rond Focsani. Duitsers en Oostenrijkers rukken op in de Susitsavallei en nabij Odobesti. De Russen lanceren een tegenoffensief tussen Focsani en Fundeni.

Zondag 7 januari : Russen heroveren terrein aan het Babitmeer. Het Russisch-Roemeense front wordt ten noordwesten van Focsani doorbroken. Einde van de conferentie in Rome.

Maandag 8 januari : Hevige gevechten rond meer Babit. De Russen heroveren het eiland in de Dvina nabij Glandau. Duitsers rukken op in de Casin- en de Susitsavallei (Moldavië). Ze nemen Focsani in, maken 5.500 gevangenen en rukken op naar Fundeni.

Dinsdag 9 januari : Britten veroveren Duitse loopgraven ten oosten van Beaumont Hamel. Russen rukken op tussen Tirul en de Aa-rivier. Duitsers steken de Putna overnabij Focsani. Britten verslaag de Turken bij Rafa’a (op de grens tussen Egypte en Syrië). Britten veroveren Turkse posities op de rechteroever van de Tigris nabij Kut. De geallieerden stellen een ultimatum aan Griekenland met de vraag hun eisen van 31 december in te willigen.

Woensdag 10 januari : Russen boeken terreinwinst ten zuiden van het Babitmeer. De Duitsers veroveren twee bergen in de Oitozvallei, maar ze worden terug over de Putna gedreven ten noorden van Focsani.

Donderdag 11 januari : Britten veroveren Duitse loopgraven ten noordoosten van Beaumont Hamel. Duitse tegenaanval ten zuiden van het Babitmeer wordt afgeslagen. Succesvolle Roemeense aanval in de Casin vallei. Duitsers en Oostenrijkers rukken op in de Susitsavallei. Britten bezetten Hai (Irak / Mesopotamië).

Zaterdag 13 januari : Duitsers terugedreven nabij Kalutsem en Focsani. Italianen verslaan rebellen bij Zuara (Tripoli).

Zondag 14 januari : Duitsers en Oostenrijkers worden teruggedreven in de Casinvallei en ten noordoosten van Focsani. Ze nemen wel Vadeni in (tussen Braila en Galatz).
Maandag 15 januari : Russische aanval rond Fundeni wordt afgeslagen.

Dinsdag 16 januari : Britse luchtaanval ten westen van Lens. Roemenen heroveren hoogtes tussen de valleinen van Casin en Oitoz. Ze heroveren ook Vadeni. De Griekse regering aanvaardt het geallieerde ultimatum.

Woensdag 17 januari : Britse luchtaanval ten westen van Lens. Britten veroveren Duitse posten in de buurt van Beaucourt-sur-Ancre. De opmars van Mackensen wordt in Roemenië gestopt. De Russische regering benoemt een nieuwe minister van oorlog (generaal Bielajev).

Vrijdag 19 januari : Roemeense aanvallen in de Casin en Susitsavalleien mislukken. Nanesti en het bruggehoofd van Fundeni valt in handen van de Duitsers. De rechteroever van de Tirgis nabij Kut is gezuiverd van Turkse soldaten. Duitsland start onderhandelingen met Mexico, Japan en de VS.

Zaterdag 20 januari : Zwaar artillerievuur op Diksmuide. De Duitsers nemen Fundeni aan de Sereth in. Britten melden vorderingen in de Rufijivallei (Duits Oost-Afrika).

Zondag 21 januari : Duitse aanval ten noorden van het Bois des Caurieres (Verdun) wordt afgeslagen.

Maandag 22 januari : De Bulgaren steken de Donau over nabij Tulcea (Dobroeja). In de Noordzee raken Britten en Duitsers slaags. Britten en Duitsers verliezen elk een destroyer. Nog een andere Duitse destroyer zoekt beschadigd zijn heil in Ijmuiden.

Dinsdag 23 januari : Duist tegenoffensief tussen het Babitmeer en Tirul Marsh (nabij Riga) dwingt de Russen om de pas heroverde posities weer op te geven. De Bulgaren worden terug over de Donau gedreven nabij Tulcea.

Woensdag 24 januari : Duitsers rukken verder op nabij het Babitmeer. Russen trekken hun troepen terug. Een Duits garnizoen van 289 soldaten en officieren geeft zich over bij Likuju (Duits Oost-Afrika). De Griekse regering biedt haar excuses aan bij de geallieerden voor de gebeurtenissen van 1 december 1916.

Donderdag 25 januari : de kust van Suffolk wordt ondert vuur genomen door een Duits oorlogsschip. Duitse troepen vallen aan op vier punten ten noordwesten van Verdun en veroveren Franse loopgraven rond heuvel 304. Hevige gevechten rond het Babitmeer. Een Russisch tegenoffensief mislukt. Turken vallen Britten aan nabij de Hai-salient ten zuidwesten van Kut.

Vrijdag 26 januari : De Duitsers veroveren de Belgische voorposten ten zuidwesten van Diksmuide. Fransen heroveren terrein nabij Verdun. Britten nemen opnieuw loopgraven in bij Kut.

Zaterdag 27 januari : Britten veroveren Duitse loopgraven bij Le Transloy. Russen veroveren Duitse posities tuyssen Kimpolung en Jacobeny (Boekovina) en nemen 1.218 krijgsgevangenen.

Zondag 28 januari : Britten rukken snel op op de rechteroever van de Tigris ten zuidwesten van Kut.

Dinsdag 30 januari: De Fransen breken door de Duitse eerste en tweede linie nabij Leintrey (Lorraine) en vernietigen het Duitse garnizoen. De Duitsers rukken op tussen het Tirulmoperas en de rivier Aa (nabij Riga) en maken 900 Russen krijgsgevangen. Ten oosten van Jakobeny (zuid Boekovina) zijn de Russen in het voordeel : ze nemen een belangrijke verstrekte positie in en maken 1000 krijgsgevangenen. Noorwegen verbiedt duikboten in zijn territoriale wateren.

Februari

Donderdag 1 februari : Duitsers in witte overalls vallen Britse posities aan bij Wytschaete maar worden teruggeslagen. Een Duitse aanval bij Grandcourt aan de Somme wordt eveneens afgeslagen. De Britten overvallen Duitse loopgraven bij Gueudecourt (Somme) en maken 56 gevangenen. Op 20 kilometer ten zuiden van Halicz (Galicië) breken Duitsers in witte overalls door de Russische linies, maar ze worden teruggedreven bij een Russische tegenaanval. De Britten overrompelen alle Turkse linies (op de laatste na) nabij Kut. Het Nederlandse schip de “S.S. Gamma” wordt gezonken door een Duitse duikboot. De Nederlandse regering vraagt om uitleg aan de Duitse overheden.

Vrijdag 2 februari : Ten westen van Riga lanceren de Duitsers verschillende aanvallen maar zonder direct resultaat. Een Russisch oorlogsschip brengt 18 kleinere Turkse schepen tot zinken. De haven van Brugge wordt aangevallen door Britse vliegtuigen.

Zaterdag 3 februari : Ten oosten van Beaucourt en ten noorden van de Ancre breken de Britten door de Duitse linies en nemen meer dan 100 krijgsgevangenen. De eerste Portugese soldaten komen aan in Frankrijk.

Zondag 4 februari : Duitse tegenaanvallen nabij Beaucourt worden afgeslagen. Ten noordoosten van Gueudecourt houden zowel Britten als Duitsers raids tegenover mekaars posities. De Duitsers lanceren verschillende aanvallen tussen het Tirulmoeras en de rivier de Aa (Riga). Ook gevechten ten oosten van de weg naar Kalutsem. Nabij Siwa (Egypte) verslaan de Britten de troepen van de Seunussi-leider, Saïd Ahmed. Turkije vormt een nieuwe regering.

Maandag 5 februari : 15 kilometer ten zuiden van Kieselin vallen de Duitsers de Russen aan, maar zonder resultaat. De Italianen vallen de Oostenrijkers aan in diverse sectoren maar slagen er nergens in door te breken. De Senussi verlaten Siwa (Egypte) en worden achtervolgd door de Britten. De Russen kondigen een conferentie aan over de toekomst van Polen.

Dinsdag 6 februari : Nabij Grandcourt (ten zuiden van de Ancre) rukken de Britten zonder noemenswaardige tegenstand verder op. De Duitsers steken de bevroren Sereth rivier over ten zuidoosten van Focsani maar worden teruggedreven. De tweede fase van de slag om Kut begint.

Woensdag 7 februari : Grandcourt wordt ontruimd door de Duitsers. De Britten nemen hier hun posities in.

Donderdag 8 februari : de Britten nemen heuvel 153 aan de Somme in nabij Sailly-Saillisel. Vanuit Grandcourt rukken ze verder op langs de beide oevers van de Ancre.

Vrijdag 9 februari : Ten oosten van de Maas mislukt een Duitse aanval door Frans artillerievuur. Een Duitse tegenaanval ten oosten van Sailly-Saillisel mislukt eveneens. De Oostenrijkers nemen Italiaanse posities in ten oosten van Gorizia en nemen daarbij 1.000 krijgsgevangenen.

Zaterdag 10 februari : De Britten nemen versterkte loopgraven in ten zuiden van de Serre-heuvel (noorden van de Ancre) en maken 215 krijgsgevangenen. Succesvolle geallieerde raids op Givenchy, Neuville, Grandcourt, La Bassee, Neuve Chappelle, Auberive (Champagne) en Luneville. Duitse luchtaanvallen op Duinkerken, Amiens en Nancy. De Turken houden vier nachtelijke aanvallen op Britse posities nabij Kut, maar zonder succes.

Zondag 11 februari : Ten noorden van de Ancre veroveren de Britten Duitse loopgraven aan de weg tussen Beaucourt en Puisieux. Duitse aanvallen op de Serreheuvel worden afgeslagen. Duitse troepen steken de Dnjestr over ten zuiden van Halicz maar ze worden teruggedreven. De Italianen heroveren hun loopgraven op de Oostenrijkers ten oosten van Gorizia. Nabij Kut nemen de Britten Turkse loopgraven in.

Maandag 12 februari : De Duitsers lanceren nog altijd aanvallen ten zuiden van Serre, maar zonder resultaat. De Britten houden raids ten oosten van Souchez, Neuville, Loos en Ieper. De Duitsers veroveren Russische posities nabij Jakobeny (Boekovina). Ten oosten van Monastir wordt heuvel 1050 aangevallen door de Duitsers die verschillende Italiaanse posities veroveren.

Dinsdag 13 februari : Ten zuidoosten van Grandcourt veroveren de Britten Duitse versterkingen. Nabij Jakobeny worden Russische aanvallen afgeslagen. De “Africa” van de White Star Line wordt tot zinken gebracht. President Wilson (VS) weigert te onderhandelen met Duitsland zolang de onderzeese oorlog niet wordt gestopt.

Woensdag 14 februari : de Fransen houden een reeks raids over een groot front op 15 kilometer ten noordwesten van Compiègne. De Duitsers boeken terreinwinst tussen Zloczow en Tarnopol (Galicië). Ten oosten van Monastir hebben de Italianen bijna terug al hun vroegere posities heroverd. De haven van Brugge wordt door Britse piloten aangevallen.

Donderdag 15 februari : De Duitsers houden aanvallen nabij Loos, ten westen van Messines en rond Ieper. Ten westen van Maisons de Champagne doorbreken ze de Franse linies en ze maken daarbij 21 officieren en 837 soldaten gevangen. Beslissende dag in de slag om Kut. De Turken worden verdreven van de rechteroever van de Tigris. Een Italiaans vrachtschip op weg naar Salonika wordt door een duikboot gezonken. De Britse regering neemt alle koolmijnen in Engeland over voor de rest van de oorlog. De Scandinavische regeringen protesteren tegen de Duitse duikbotenoorlog.

Vrijdag 16 februari : Een Duits vliegtuig bombardeert Boulogne, maar zondezr erge schade te veroorzaken. Ten westen van Kut nemen de Britten Turkse posities in en maken daarbij bijna 2.000 krijgsgevangenen. Brugge en Gistel worden door de Britse luchtmacht gebombardeerd.

Zaterdag 17 februari : Ten zuiden van de Ancre doorbreken de Britten de Duitse posities over een lengte van meer dan 2 kilometers. Ten noorden van de Ancre veroveren de Britten eveneens Duitse loopgraven. In totaal maken ze 773 krijgsgevangenen. Nabij de Lavkassarivier houden Duitse soldaten in het wit gekleed een raid op Russische linies. De Britse aanval op Turkse posities nabij Sanna-i-Yat (aan de Tigris) mislukt. De geallieerden wijzen de Griekse regering op een vijandige stemming in de Griekse pers.

Zondag 18 februari : Ten noorden van de Ancre lanceren de Duitsers een sterke aanval op de Britse posities boven de boerderij van Baillescourt. Ze worden tegengehouden met behulp van de Britse artillerie. De Russen veroveren posities op een heuvel in de Trotusvallei (Moldavië). Fransen en Italiaanse troepen verbinden hun linies met mekaar in zuid-Albanië en isoleren zo Griekenland van de Centrale machten.

Maandag 19 februari : Ten zuiden van Le Transloy bij de Somme rukken Duitsers met vlammenwerpers op en veroveren een Britse vooruitgeschoven post en maken daarbij 30 gevangenen. Ten oosten van Iper houden de Britten een raid op Duitse posities en maken 114 gevangenen.

Dinsdag 20 februari : Tussen Suez en Akaba worden 2 Turkse posten veroverd door de Britten nabij Nakhl en Bir el Hassana.

Woensdag 21 februari : De Duitsers trekken zich terug nabij Serre. De Russen slaan een Duitse aanval af bij Jakobeny. De Italiaanse artillerie vernielt een Oostenrijkse spoorlijn bij Trentino. De Britse marine vaardigt nieuwe bevelen uit inzake de blokkade : schepen van neutrale landen die toegang hebben tot vijandelijke landen, mogen door de Britse vloot gepraaid worden en naar een Britse haven gebracht worden voor onderzoek.

Donderdag 22 februari : Ten oosten van Vermelles en ten zuiden van Neuve Chapelle worden Duitse raids afgeslagen met zware verliezen. Ten noorden van Gueudecourt veroveren de Britten een Duitse loopgraaf. Bij Sanna-i-Yat (Egypte) veroveren de Britten twee linies van Turkse loopgraven. Zeven Nederlandse schepen die Falmouth verlaten, worden door een Duitse duikboot  aangevallen, 4 zinken. Turkije stemt in met de Duitse regels omtrent de onbeperkte duikbotenoorlogvoering.

Vrijdag 23 februari : De Russen verliezen de hoogtes nabij Magyaros (Moldavië) en 1000 soldaten in krijgsgevangenschap. Nabij Kut steken de Britten de Tigris over bij de Shumranboch en nemen 544 gevangenen. Tegelijk bestormen Britse troepen de Turkse linies bij Sanna-i-Yat en nemen de 3e en 4e linie van Turkse loopgraven in. Een Duitse duikboot zinkt een Noors en 4 Britse schepen.

Zaterdag 24 februari : De Duitsers trekken zich verder terug en ontruimen de dorpen Serre, Miraumont, Petit Miraumont, Pys en Warlencourt.Ook de Turken trekken zich terug in Irak. Ze evacurene Kut en trekken terug naar Bagdad.

Zondag 25 februari : De Duitsers trekken zich terug aan de Ancre. De Britten rukken op over een front van 16 kilometer  tussen Gomemcourt en Gueuedecourt. Succesvolle raids nabij Monchy-au-Bois, Lens en in de Champagne. Turken trekken verder terug, achtervolgd door de Britse cavalerie. Margate en Broadstairs wordt gebombardeerd door Duitse oorlogsschepen gedurende 10 minuten.

Maandag 26 februari : Ten noorden en zuiden van de Ancre rukken de Britten verder op en ze nemen Le Barque in, nabij Bapaume. De Turkse achterhoede dekt de terugtocht nabij Kut. Oorlogsconferentie in Calais. De Britse regering vordert Nederlandse schepen in Britse havens op.

Dinsdag 27 februari : De Britten nemen Ligny (ten oosten van Le Barque) en Gommecourt in. Ze nemen ook posities in nabij Puisieux. Ten oosten van Armentières beschadigen de Britten, 3 linies van Duitse loopgraven. Nabij Jakobeny veroveren de Duitsers Russische stellingen in de heuvels en ze maken daarbij 1.300 gevangenen. Duitse piloten bombarderen geallieerde posities bij Salonika. Eén Duits vliegtuig wordt neergehaald. De Turken verliezen 7.000 soldaten in krijgsgevangenschap bij hun terugtocht in Irak. De Duitse kanselier kondigt aan dat de duikbotencampagne een groot succes is.

Woensdag 28 februari : De Britten nemen Thilloy, Puisieux en Sailly-Saillisel in. De Roemeense tegenaanval in Bukovina is deels een succes. De Oostenrijkse aanvallen op het plateur van Asiago en ten noorden van Gorizia worden afgeslagen. De Turkse verliezen in Mesopotamië (Irak) over de laatste 3 maanden worden geschat op 20.000 soldaten.

Maart

Donderdag 1 maart : Het Britse hoofdkwartier deelt mee dat de voorbije maand 2.133 Duitse krijgsgevangenen zijn gemaakt en 11 dorpen zijn ingenomen. De Duitse verliezen in piloten is in februari dubbel zo groot geweest als het verlies van geallieerde piloten. Duitsland kondigt het einde aan van de veilige periode voor schepen in de Atlantische oceaan.

Vrijdag 2 maart : De Britten rukken op ten noordwesten van Puisieux en ten noorden van Warlencourt bij de Ancre. Duitse tegenaanval nabij Bapaume mislukt. In Zuid-Bukovina gaan de gevechten verder. Duitsers boeken terreinwinst rond Riga en aan de Narajowkarivier (Galicië). Turken vallen terug op Bagdad vanuit de steden Hamadan en Dauletabad. De Russen bezetten Hamadan. Het Congres van de VS keurt een resolutie goed om handelsschepen te bewapenen. In Warschau begint men met bde organisatie van het Pools nationaal leger om tegen de Russen te vechten. De Fransen roepen recruten op die normaal pas in 1918 zouden opgeroepen worden.

Zaterdag 3 maart : Britten rukken op ten noorden van Puisieux en ten oosten van Gommecourt. Russische gasaanval ten noorden van het Narochmeer. Duitse aanval ten zuidwesten van Brzezany (Galicië) en nabij Voruchin (westen van Lutsk). Hevige gevechten nabij Monastir tussen Italianen en Oostenrijkers. Wilson wordt president van de VSA.

Zondag 4 maart : Fransen zijn actief tussen de Oise en de Aisne, ten zuiden van Mouvron. Duitsers winnen terrein in het bos van Caurières nabij Verdun. De Britten blijven oprukken ten oosten van Gommecourt en veroveren Duitse linies ten oosten van Bouchvesnes (noorden van de Somme). Russische gasaanval nabij Krevo (zuidoosten van Vilna). Roemenen bombarderen de streek van Calieni. Oostenrijkse aanval ten oosten van Gorizia wordt met hevige verliezen afgeslagen. Italianen bezetten de hoogten in de Costabello-regio (Avisio). Geallieerde luchtaanval op Brebach (Saarbrücken). Chinese regering kent een crisis wegens onenigheid naar aanleiding van de houding van China tegenover Duitsland. Een Vlaamse deputatie wordt ontvangen door de Duitse kanselier.

Maandag 5 maart : Een Duitse aanval ten westen van Pont-à-Mousson mislukt. Pogingen om Bouchvesnes te heroveren worden afgeslagen. Britten rukken op langs het Ancrefront nabij Bapaume. Hevige gevechten in de Dolomieten. Britten en Turken raken slaags bij Laj nabij Ctesiphon. Russen bezetten Kangavar, ten zuiden van Hamadan. De Turken ontruimen posities ten westen van Shalal in de Sinaï.

Dinsdag 6 maart : Britse linies reiken ten zuiden van de Somme naar Reims en zijn daarmee twee maal zo lang als een jaar daarvoor. Nachtelijke aanval op Duitse linies ten zuiden van Brzezany mislukt. Britse cavalerie is op 20 kilometer van Bagdad.

Woensdag 7 maart : Drie Turkse kolonnes in westelijke Perzië (Iran) trekken zich terug en komen samen op de weg naar Bagdad nabij Kangavar. De Russen hebben de Turken verdreven van de pas bij Assadabad. In Oostenrijk worden de recruten opgeroepen die normaal gezien pas in 1920 zouden opgeroepen worden.

Donderdag 8 maart : In Champagne heroveren de Fransen het meeste van de saillant die ze verloren waren op 15 februari tussen de Butte de Mesnil en de Maisons de Champagne. Lichte Britse activiteiten in de vallei van de Ancre. Vijf Duitse raids tegen Britse posities nabij Wulvergem. De Roemenen verliezen drie heuvels ten noordwesten van Ocna (Moldavië). Duitsers worden teruggedreven nabij Mitau (Riga). De Turken worden verdreven uit posities op 10 kilometer van Bagdad. Russen op weg naar Hamadan verdrijven de Turken die zich terugtrekken naar Hajiabad. President Wilson beslist Amerikaanse schepen te bewapenen tegen duikboten. Graaf Zeppelin sterft.

Vrijdag 9 maart : De Fransen slaan aanvallen in de Champagne af en ten noorden van het Bois des Caurières. De Britten vechten zich een weg nabij Diala en rukken verder op naar Bagdad. De Russen vallen de terugtrekkende Turken aan nabij Sivas. Russische verkenners rukken op ten zuidwesten van Sikas. Sinnah in Iraans Koerdistan wordt ingenomen. Algemene terugtocht van de Turken uit Perzië (Iran). De Russen nodigen de Perzische regering uit om de Perzische steden bezet door de Russen over te nemen. Het voedselprobleem in Petrograd wordt dringend. De Nederlandse autoriteiten worden door Duitsland op de hoogte gebracht van een veilige zeeweg in de Noordzee tussen Nederland en Noorwegen.

Zaterdag 10 maart : Britten veroveren Irles nabij de Ancre. Roemenen en Russen lanceren een tegenaanval op Magyaros (Moldavië) dat ze verloren op 8 maart. Turken worden teruggedreven tot op 5 kilometer van Bagdad.

Zondag 11 maart : Russische gasnaaval ten oosten van Mitau. Lentecampagne in Mesopotamië (Irak) : geallieerden vallen aan ten noorden en noordwesten van Monastir. Britten bezetten Bagdad na drie dagen van gevechten. De Britse cavalerie bezet Kazimain, 7 kilometer meer naar het noorden. Voedselrellen nemen toe in Petrograd. Het Chinese parlement stemt in meerderheid voor een breuk met Duitsland.

Maandag 12 maart : Fransen boeken terreinwinst in oostelijk Champagne. Britse aanvallen nabij Arras. Soissons wordt gebombardeerd met brandbommen. Succesvolle Duitse aanvallen nabij de spoorlijn Zloczow-Tarnopol, nabij Brzezany en op de Narakowka (Galicië). Britse vorderingen op het Doiranfront. Italianen bezetten Bukamez ten westen van Tripoli. De tsaar schort de werking van de Doema op. Drie Garderegimenten en verschillende linieregimenten voegen zich aan de kant van het parlement. De februarirevolutie begint (De Russen volgen een andere kalender, dus is het voor hen nog februari). Er wordt een voorlopige regering gevormd.

Dinsdag 13 maart : De Britten bezetten het bos van Loupart en Grevillers, 3 kilometer van Bapaume. De Duitsers ontruimen linies ten oosten en noordoosten van Gommecourt. Hevige gevechten ten noordoosten van Soissons. De Duitsers proberen heuvel 185 weer in te nemen maar falen in hun pogingen. Gevechten in de regio van Saint-Mihiel (zuidoosten van Verdun). Bulgaren bombarderen Galatz op de Bonau. Russen nemen Kermansha (Perzië / Iran) in na 2 dagen van gevechten. Britten zitten nu op 45 kilometer ten noorden van Bagdad. Regeringscrisis in Oostenrijk. China verbreekt relaties met Duitsland.

Woensdag 14 maart : Britten rukken op ten westen en zuidwesten van Bapaume en ten zuiden van Achiet-le-Petit (Ancre). Ze rukken op naar Les Essarts. Oostenrijkers en Italianen leveren hevig slag nabij Monastir. Gevechten op de westelijke oever van de Tigris ten noorden van Bagdad. Turken trekken troepen samen nabij Mushaidiya (30 kilometer ten noorden van Bagdad). Generaal Lyautey, Franse minister van oorlog, dient zijn ontslag in.

Donderdag 15 maart : Britten rukken op tussen Saint-Pierre-Vaast en Saillisel. Fransen boeken terreinwinst tussen Avre en Oise. Britten veroveren Mushaidiya. Turken trekken zich terug naar Samarra aan de Tigris. Tsaar Nicolas II doet troonsafstand en verzaakt ook aan de rechten van zijn zoon op de troon. Rusland breidt een algemeen stemrecht voor. In de VS dreigen de spoorvakbonden met een staking.

Vrijdag 16 maart : De Britten bezetten het bos nabij Saint-Pierre-Vaast. Oostenrijkers vernietigen Italiaanse verdedigingslinies in de vallei van San Pellegrino (Dolomieten). Russen verdrijven de Turken van de hoogtes van Naleshkian (Perzië – Iran) en ze bezetten Alliabad. Britse socialistische partij stuurt felicitaties naar de Russische socialisten. Het winterpaleis van de tsaar wordt staatseigendom.

Zaterdag 17 maart : De Britten nemen Bapaume en 7 andere dorpen in na hevige gevechten. Ten zuiden van de Somme worden Fresnes en 6 andere dorpen veroverd. De Duitsers verlaten de linies tussen Andechy en de Oise die ze 2 jaar lang bezet hielden. Fransen nemen Roye en Lassigny in. Frankfurt wordt gebombardeerd als wraak voor de verwoesting van Bapaume. Britten zijn nu 50 kilometer ten noorden van Bagdad. De Russen bezetten Kerind op de weg naar Teheran na hevige gevechten en achtervolgen de Turken die zich terugtrekken.

Zondag 18 maart : Britten bezetten Chaulnes en Péronne en rukken op over een front van 60 kilometer van Chaulnes naar Arras. Fransen bezetten Noyon, Nesle, Guiscard en rukken op over een front van 60 kilometer. De Duitsers lanceren een hevige aanval tegen Avocourt – Mort Homme nabij Verdun. Na vijf dagen van hevige gevechten nemen de Fransen 1200 Bulgaren gevangen ten noorden van Monastir. De Russen bezetten Van (Armenië).

Maandag 19 maart : Weer 40 dorpen vallen in Franse handen. Daarmee hebben de geallieerden op 3 dagen tijd 170 gemeentes op de Duitsers heroverd. Hevige Duitse aanvallen tussen het bos van Avocourt en heuvel 304 (Verdun) worden afgeslagen. De Duitsers heroveren het spoorwegstation van Poroj dat onlangs in Britse handen was geraakt. Gevechten in de pas van Tonale, en nabij Pasubio, Asiago, Tolmino. Sir Stanley Maude belooft in Bagdad de Arabieren de vrijheid. Het Franse slagschip Danton zinkt en neemt 296 matrozen met zich mee. De Russische minister Kerenski overleeft een aanslag. President Wilson kent de spoorbonden de 8-urenwerkdag toe en beëindigt zo de spoorstaking.

Dinsdag 20 maart : Ondanks het slechte weer rukken de Britten op naar Cambrai en Saint-Quentin. 14 gemeentes worden bevrijd en daarmee is het volledige departement van de Oise in geallieerde handen. De Fransen nemen Tergnier in en steken het Saint-Quentin-kanaal over. De Duitsers blazen de ruïne op van het kasteel van Coucy.

Woensdag 21 maart : Britten rukken op ten oosten van Peronne en heroveren 40 dorpen. De Fransen steken het kanaal van de Somme over en rukken op ten noorden van Soissons. De Fransen bevrijden Monastir. De Russen achtervolgen de terugtrekkende Turken naar Kermanshah. De tsaar en tsarina worden gearresteerd.

Donderdag 22 maart : Duitsers bieden meer weerstand ten westen van Saint-Quentin en ten zuiden van Arras. Hevige sneeuwstormen. Fransen rukken verder op ten noorden van Soissons ondanks heviger Duitse weerstand. Russen heroveren hun verloren gegane linies nabij Lida (Vilna). Groot-Brittanië, Frankrijk en Italië erkennen de voorlopige regering in Rusland.

Vrijdag 23 maart : Fransen boeken succes bij Artemps. De Duitsers steken de dijken door in de vallei van de Oise en La Fère. Fransen rukken op ten noorden van Soissons en slaan de Duitsers terug tot Grand Seraucourt. Russen verliezen loopgraven ten westen van Moinesci nabij de Trotusrivier op het Roemeense front. Duitsers trekken troepen samen op het Riga-Dvinsk front.

Zaterdag 24 maart : Britten nemen Roisel ten oosten van Peronne in. Fransen bezetten de rechteroever van de Oise vanaf Vaudreuil tot de buitenwijken van La Fère. Russische leger verklaart loyaal te zijn aan de voorlopige regering.

Zondag 25 maart : Harde gevechten ten zuiden van Saint-Quentin. Fransen naderen Coucy-le-Château. Reims wordt gebombardeerd. Generaal Alexejev wordt hoofdbevelhebber van het Russische leger. Duitse gasnaaval nabij Dvinsk wordt afgeslagen. Fransen nemen Ouijan (Marokko) in. Duinkerken wordt vanaf de zee gebombardeerd.

Maandag 26 maart : De Britten nemen Lagnicourt in ten noordoosten van Bapaume. De Fransen slaan verschillende aanvallen bij Saint-Quentin af, ze verdrijven de Duitsers voorbij de linies tussen Barisis-Sevais en nemen in een moeite door het dorp Coucy-le-Château in. De russen vallen aan in de buurt van Baranovichi maar moeten zich terugtrekken . De Fransen nemen loopgraven in ten westen van Monastir en maken 2.000 Oostenrijkers krijgsgevangen. De Oostenrijkers bezetten Italiaanse loopgraven ten zuiden van de Vipacco (Carso). De eerste slag om Gaza begint.

Dinsdag 27 maart : Britten vallen aan ten noordoosten van Bapaume en heroveren dorpen ten noordoosten van Peronne. De Fransen bereiken het bos van Saint-Gobain en het kanaal Aisne-Oise ten noorden van Soissons. Na 2 dagen van gevechten nemen de Britten 950 Turkse soldaten krijgsgevangen nabij Gaza, met inbegrip van enkele generaals en de staf van de 53e divisie. Het Franse parlement beslist de dienstplichtigen van 1918 nu al op te roepen.

Woensdag 28 maart : De Fransen verdrijven de Duitsers in Maisons de Champagne, maar verliezen er een aantal loopgraven. Ze heroveren heuvel 304 nabij Verdun. De Britten nemen posities in langs de weg Bapaume-Carmbrai voorbij Beaumetz. Duitsers bombarderen Soissons. Aan het oostelijk front zien de Duitsers af van offensieven wegens de dooi. Een Russische aanval nabij Magyaros (Moldavië) mislukt. Ook de Oostenrijkers falen in hun aanval op de Carso. Alle leden van de familie van de tsaar zweren trouw aan de voorlopige regering in Rusland.

Donderdag 29 maart : De Britten nemen Neuville-Bourjonval in na hevige gevechten. Zware Oostenrijkse aanvallen op de Carso worden afgeslagen.

Vrijdag 30 maart : Britten rukken verder op naar Cambrai en nemen 8 dorpen in. Gevechten vinden plaats over een front van Arras tot 10 kilometer ten zuidwesten van Saint-Quentin. De Fransen heroveren hun verloren loopgraven in oostelijk Champagne. De Russische voorlopige regering erkent de onafhankelijkheid van Polen. In het Pruisisch parlement is een debat aan de gang over de hervorming van de kieswet.

Zaterdag 31 maart : Britten rukken op ten noordoosten van Saint-Quentin en nemen 4 dorpen in. Britten bezetten Deli Abbas aan de Dialarivier.

April

Zondag 1 april : De Britten nemen Savy, zo’n 6 kilometer ten westen van Saint-Quentin. De Fransen drijven de Duitsers terug tot Vauxaillon ten noordoosten van Soissons. De Duitsers bombarderen Reims. Bulgaren en Duitsers bombarderen Monastir. Russen rukken op naar Khanikan op 120 kilometer ten noordoosten van Bagdad. Turken trekken zich terug naar Kasr-i-Shirin (Perzië / Iran). Britten bezetten Kizil Robat aan de Diala-rivier. De Britse regering erkent de onafhankelijkheid van Polen.

Maandag 2 april : Britten rukken op ten westen en noorden van Saint-Quentin en nemen 3 dorpen in. Ten noorden van Arras ende weg tussen Bapaume en Cambrai nemen ze Croisselles en 5 andere dorpen in. Britse en Russische troepen ontmoeten elkaar bij Kizil-Robat. President Wilson vraagt het Congres van de VS om Duitsland de oorlog te verklaren.

Dinsdag 3 april : Britten nemen Henin-sur-Cojeul in ten zuidoosten van Arras en Maissemy nabij Saint-Quentin. Ten noorden van Templeux veroveren ze het bos van Ronssoy. Een Duitse nachtaanval bij Saint-Quentin mislukt. De Fransen nemen 4 dorpen in nabij Saint-Quentin. Duitsers boeken succes met een aanval nabij de Sokhod (Volhynia). Russische cavalerie bezet Kasr-i-Shiron en Khanikin. De Duitse en Oostenrijkse keizers ontmoeten mekaar in Homburg.

Woensdag 4 april : Britten nemen Metz-en-Couture in. De Fransen heroveren terrein ten zuiden van Saint-Quentin. Het Belgische schip “Trevier” wordt getorpedeerd ter hoogte van Scheveningen.

Donderdag 5 april : De Britten nemen 3 dorpen in tussen Cambrai en Saint-Quentin. Duitsers bombarderen Franse posities ten noorden van Urvillers. Vandaag begint een grote luchtslag die 2 dagen zal duren. De Russische minister van oorlog Goesjkov roept de soldaten op om hun plicht te doen.

Vrijdag 6 april : De Fransen beginnen een bombardement op Duitse posities ten oosten van Vauxaillon en ten noordoosten van Soissons. De VS leggen beslag op Duitse schepen in de Amerikaanse haven. De VSA verklaren Duitsland de oorlog.

Zaterdag 7 april : Britten rukken op ten noordwesten van Saint-Quentin in de richting van Fresny-le-Petit. Hevige gevechten rond Berry-au-Bac ten noordwesten van Reims. Britse nachtelijke aanval op Zeebrugge. Cuba verklaart Duitsland de oorlog.

Zondag 8 april : Britten boeken terreinwinst ten noorden van Louveral, halfweg tussen Bapaume en Cambrai. De burgerbevolking ontruimt Reims. De Britten nemen het station van Belad in op de spoorweg tussen Bagdad en Samarra. Oostenrijk-Hongarije verbreekt diplomatieke betrekkingen met de VSA.

Maandag 9 april : De slag om Arras begint over een front van 18 kilometer vanaf Henin-sur-Coheul, ten zuidoosten van Arras tot Givenchy-en-Gohelle, ten noorden van Arras. Canadezen nemen de hoogtes nabij Vimy in, vijf dorpen en maken 6.000 krijgsgevangenen. Ten noorden van Saint-Quentin en nabij Cambrai nemen de Britten 6 dorpen in. De Russen bezetten Kizil Robat. De Britten nemen Harbe in, 6 kilometer ten noorden van Belad. Brazilië schort diplomatieke betrekkingen met Duitsland op.

Dinsdag 10 april : De Britten veroveren de pas van Vimy volledig, ze bezetten Farbus ten noordoosten van Arras en Fampaux, 6 kilometer ten oosten van Arras. De Fransen beginnen een groot bombardement op het massief van Moronvillers, ten oosten van Reims.

Woensdag 11 april : Ten oosten van Bellicourt worden de Britten teruggedreven. Britse troepen nemen Monchy-le-Preux in, 8 kilometer ten oosten van Arras. Britten verslaan Turkse troepen nabij Ghaliya, ten noorden van Bagdad.

Donderdag 12 april : Britten rukken op ten noorden van de hoogtes van Vimy, nemen Bois-en-Hache in en ten zuiden van de weg tussen Arras en Cambrai heroveren ze Heninel en Wancourt. Turken trekken zich terug naar Deli Abbas tussen de Tigris en de Diala.

Vrijdag 13 april : De Britten nemen Gouzeaucourt in ten zuiden van de weg Bapaume-Cambrai, evenals Vimy, Givenchy-en-Gohelle, Angres. De Britten drijven de Turken weg van Seraijik, op de weg tussen Deli Abbas en Mosul.

Zaterdag 14 april : De Britten bezetten Lievin en Cité-Saint-Pierre. Een Duitse aanval op Monchy-le-Preux wordt afgeslagen. Britse en Franse luchtmacht vallen Freiburg aan. Einde van de eerste fase in de slag om Arras.

Zondag 15 april : Britten slaan een Duitse aanval op de weg tussen Bapaume en Cambrai af. Hevige gevechten bij Lagnicourt. Villeret komt in Britse handen. Turken trekken zich terug naar Jebel Hamrin. Oostenrijk-Hongarije zoekt naar een manier om een aparte vrede met Rusland te verkrijgen.

Maandag 16 april : Tweede slag aan de Aisne (tussen Soissons en Reims). De Fransen nemen de eerste Duitse linie in tussen Soissons en Craonne, de tweede Duitse linie ten zuiden van Juvincourt en ze rukken op naar de linie aan het Aisne kanaal tussen Loivre en Courcy. De Britten rukken op naar Istabulat, 18 kilometer ten zuidoosten van Samarra. Stakingen in Berlijn en Leipzig omwille van problemen bij de voedseldistributie.

Dinsdag 17 april : Duitsers vallen aan nabij Hurtebise tussen Troyon en Craonne en nabij Courcy, maar ze worden teruggedreven. De slag om Moronvillers, ten oosten van Reims begint. Britten forceren een doorgang naar Shatt-el-Adhaim.

Woensdag 18 april : Fransen rukken op ten oosten en noordoosten van Soissons. Ze veroveren een bruggenhoofd op de Aisne nabij Condé en Vailly, drijven de Duitsers terug rond Juvincourt en consolideren hun posities op het massief van Moronvillers. De Britten nemen Villers-Guislain in nabij Cambrai. Britten verslaan de Turken op de rechteroever van de Tigris en maken daarbij 1.200 soldaten krijgsgevangen. De Duitse generaal von Bissing, gouverneur-generaal van België, sterft.

Donderdag 19 april : De Fransen nemen het fort van Condé in, ten oosten van Soissons, evenals Le Téton in het massief van Moronvillers en het dorp van Auberive. Tweede slag om Gaza : hevige gevechten maar door de grote verliezen drukken de Britten niet verder door.

Vrijdag 20 april : Fransen bezetten Sancy ten noordoosten van Soissons. Britten nemen Gonnelieu in, ten zuidwesten van Cambrai. Duitsers bombarderen Calais en Dover.

Zaterdag 21 april : Britten boeken terreinwinst ten oosten van Fampoux, nabij Arras. Britten nemen Turkse linies in bij Istabulat. Kozakken drijven Koerden weg van Diala, ten noordwesten van Kasr-i-Shiron.

Zondag 22 april : Britten nemen het zuidelijk deel van Trescault in. Duitsers bombarderen Reims. Fransen slaan Duitse aanvallen op het massief van Moronvillers af. Turkse troepen in terugtocht van Istabulat worden aangevallen door de Britten.

Maandag 23 april : Britten nemen de rest van Trescault in en veroveren het grootste deel van het bos bij Havrincourt. De tweede fase van de slag om Arras begint. Britten vallen aan rond de Scarpe bij Arras. Britten bezetten Samarra op 85 kilometer ten noorden van Bagdad. Drie Britse vliegtuigen vallen vijf Duitse destroyers aan tussen Blankenberge en Zeebrugge en brengen er één van tot zinken. Diplomatieke relaties tussen de VSA en Turkije worden verbroken maar er volgt geen oorlogsverklaring.

Dinsdag 24 april : Hevige gevechten van Croisilles tot het noorden van Gavrelle (Arras). De Britten naderen het kanaal van Saint-Quentin nabij Vendhuil en nemen Bithem in. Britse nachtelijke aanval op de westelijke kant van het Doiranmeer, ten noordwesten van Salonika. De Turken ontruimen Shatt-el-Adhaim en trekken zich terug naar Jebel Hamrin. Oekraïne vraagt autonomie.

Woensdag 25 april : Duitse aanval op Hurtebise (plateau van Vauclere nabij de chemin des Dames) wordt teruggeslagen. Britten boeken succes nabij het Doiranmeer. Een Duits flotielje bombardeert Duinkerken maar wordt door Fransen en Britten teruggedreven.

Donderdag 26 april : Duitse aanvallen op Gavrelle (Arras) en de Chemin des Dames mislukken. Britten slaan een nachtelijke aanval van de Bulgaren op heuvel 380 (Doiran-Vardar front) af. Duitse zeevloot valt Ramsgate aan.

Vrijdag 27 april : Frans offensief aan de Aisne vertraagt. Guatemala verbreekt diplomatieke betrekkingen met Duitsland.

Zaterdag 28 april : Britten breken door ten oosten van Vimy en nemen Arleux in. Fransen rukken op naar de Suippevallei (Champagne).

Zondag 29 april : Britten bezetten Duitse loopgraven ten zuiden van Oppy, ten oosten van de Vimy heuvelrug. Generaal Pétain wordt hoofd van de Franse generale staf.

Maandag 30 april : Britten verslaan het 13e Turkse korps nabij Shatt-el-Adhaim.

mei

dinsdag 1 mei : Duitse aanvallen ten zuiden van Moronvilliers worden afgeslagen. De Turken bezetten Mush aan het Vanmeer. Een Brits konvooi aan de noordwestelijke grens van Indië wordt aangevallen door de Mahsud en verliezen 60 doden en 55 gewonden.

Woensdag 2 mei : Duitse aanvallen rond Moronvilliers worden afgeslagen. Een Britse destroyer loopt op een mijn in het kanaal : 262 matrozen verdrinken. Argentinië krijgt schadevergoeding van Duitsland voor de gezonken “Monteprotegido”.

Donderdag 3 mei : Britten vallen aan ten oosten van Arras over een frontlijn van 20 kilometer. Ze breken door de Hindenburglinie nabij Queant en boeken terreinwinst nabij Chérisy.

Vrijdag 4 mei : De Fransen heroveren Craonne en loopgraven over een front van 5 kilometer, 25 kilometer ten noordwesten van Raims. Ze bombarderen fabrieken nabij Metz. De Britten maken bekend dat ze in de loop van april 1917 een totaal van 19.343 Duitsers krijgsgevangen hebben gemaakt. Twee Britse transportschepen worden in de Middellandse zee getorpedeerd : in totaal verliezen 50 officieren en 640 matrozen het leven.

Zaterdag 5 mei : Fransen en Britten vallen aan over een frontlijn van 30 km ten noorden van de Aisne, en nemen de heuvelrug nabij Craonne in, samen met de Chemin des Dames. 6.000 Duitsers worden krijgsgevangen gemaakt. Fransen en Grieken nemen Bulgaarse loopgraven in aan de Lyumnitsarivier. Gorizia wordt gebombardeerd. Italianen drijven Oostenrijkers terug aan de Carso. Russen trekken zich terug nabij Oghnut en Mush.

Zondag 6 mei : Fransen slaan Duitse aanvallen af aan de Aisne rivier. Sinds 10 april hebben ze 29.000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Hevige artillerieduels aan het front bij Trentino. Een massabijeenkomst nabij Salonika vraagt de afzetting van de Griekse koning Constantijn.

Maandag 7 mei : Australiërs versterken de Britse posities tussen Bullecourt en Queant. Vliegtuigaanval op Londen maakt 1 dode en 2 gewonden. Bulgaarse tegenaanval op de Fransen en Griekse troepen nabij Gevgeli wordt afgeslagen. Duitse kanselier vraagt de sociaal-democraten de Sovietafgevaardigden te bewegen om een aparte vrede te sluiten.

Dinsdag 8 mei : De Duitsers lanceren een aanval op Fresnoy en nemen dit stadje in. Fransen vallen Duitse loopgraven aan voorbij Chevreux (nabij Craonne). Duitse tegenaanvallen worden afgeslagen. Britten nemen Bulgaarse loopgraven in ten zuidwesten van het Doiranmeer. Serviërs nemen strategische punten in de Moglenitsavallei in. Australische verkiezingen eindigen met aan nationalistische meerderheid in kamer en senaat. Liberia verbreekt diplomatieke relaties met Duitsland.

Woensdag 9 mei : Duitsers vallen aan nabij de Chemin des Dames, Craonne en Corbeny maar slagen er niet in door te breken.

Donderdag 10 mei : Britten boeken terreinwinst ten zuidwesten van Lens. Franse successen nabij Chevreux. De voorlopige regering van Rusland ontheft generaal Russki van zijn commando. Franse en Griekse troepen nemen Bulgaarse posities in op de Lyumnitsarivier. Twee aanvallen van Bulgaren op Krastali worden door de Britten afgeslagen. De president van de Doema bevestigt de Russische loyauteit aan de geallieerde zaak.

Vrijdag 11 mei : Duitsers vallen aan nabij Arleux, de Souchez-rivier, Cerny, Craonne om verloren posities te herwinnen maar slagen daar niet in. Serviërs vallen aan in de Moglenaheuvels en ten noorden van Pozar.

Zaterdag 12 mei : Britten bestormen Duitse posities bij Bullecourt en Roeux. Artillerieactiviteit vanaf Tolmino tot aan de zee. Italianen bombarderen Prosecco, ten noorden van Triëste. Hevig Brits bombardement van Zeebrugge. Bommen ontploffen in Calcutta.

Zondag 13 mei : Britten nemen posities in nabij Roeux. Fransen slaan zware Duitse aanvallen af ten noorden van Reims en nabij Maisons de Champagne. Generaal Kornilov, commandant van Petrograd en minister Goesjkov, minister van oorlog en marine, dienen hun ontslag in. Russische troepen trekken zich terug over de Dialarivier richting Kifri. De Spaanse “S.S. Carmen” wordt door een Duitse onderzeeboot gezonken in neutrale wateren.

Maandag 14 mei : Britten rukken op ten noorden van Gavrelle. Duitsers lanceren verkenningsoperaties ten noordoosten van Vauxaillon (Soissons), ten westen van Craonne, Berry-au-Bac en in de Champagnestreek. Hevige Italiaanse aanvallen nabij Gorizia en in de noordelijke sector van de Carno. Britse zeeschepen hallen een Zeppelin neer in de noordzee. Sociale onrust in Groot-Brittannië : bussen in Londen staken en de wevers in het noorden dreigen met staking.

Dinsdag 15 mei : Hevige gevechten rond Bullecourt en op de Chemin des Dames. Franse raids in de Lorraine en Woevre. Italianen nemen de bergen Kuk en Vodice in en bereiken de Monte Santo nabij Gorizia. Aan het Doiranfront rukken de Britten op ten zuidwesten van Krastali. Een Oostenrijkse kruiser zinkt 14 Britse schepen. Britse transportschip “Carmeronia” wordt getorpedeerd in de middellandse zee, 140 matrozen verdrinken. Duitse socialisten krijgen geen visum om deel te nemen aan de conferentie in Stockholm.

Woensdag 16 mei : Duitse aanvallen op Gavrelle aan de Scarpe-rivier, mislukken ten koste vzn zware verliezen. Britten verstevigen hun greep op de Siegfriedlinie ten noordoosten van Bullecourt. Fransen boeken een aanzienlijke terreinwinst ten oosten van Craonne. Einde van de slag om Arras. Italianen maken 4.021 Oostenrijkers krijgsgevangen in de laatste 2 dagen van opmars in Carso en aan de Vodice. Het Russische kabinet wordt herschikt. De Duitse kanselier stelt de grote lijnen van een apart vredesverdrag op voor Rusland.

Donderdag 17 mei : De Britten voltooien hun verovering van Bullecourt. Albert I, koning der Belgen, bezoekt de slagvelden aan de Somme, Ancre en rond Arras. Duitse en Oostenrijkse artillerie nemen Russische loopgraven nabij Kukhary (Kovel) onder vuur. Italianen, ondersteund door Britse artillerie, vallen aan nabij de Monte Kuk, Vodice en Monte Santo. Koerden vallen Russische achterhoede nabij Khanikan aan. Honduras verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Duitsland.

Vrijdag 18 mei : Artillerieduels nabij Fresnoy. Duitsers concentreren troepen op de California plateau aan de Chemin des Dames. Italianen breiden hun greep uit op Vodice en heuvel 652.

Zaterdag 19 mei : Britten rukken op rond Bullecourt. Gevechten aan de Chemin des Dames en rond La Bovelle. Russiche leger aan het oostfront is bijzonder passief. Oostenrijkers falen in hun poging om de hoogtes ten noorden van Gorizia te heroveren. Een nachtelijke aanval op Vodice mislukt. Nicaragua verbreekt diplomatieke betrekkingen met Duitsland.

Zondag 20 mei : Britten doorbreken Duitse linies nabij Fontaine-lez-Croisilles. Duitsers boeken lichte terreinwinst ten noordoosten van Cerny, maar verliezen 500 soldaten in de sector rond Moronvilliers. Einde van de 2e slag aan de Aisne. Oostenrijkse aanval op de Carso afgeslagen. Russische voorlopige regering erkent een ereschuld aan de geallieerden en wijst vredesgesprekken met Duitsland af.

Maandag 21 mei : Britten veroveren de Siegfriedlinie van Bullecourt tot 1,5 kilometer ten oosten van Arras. Franse boeken succes op de heuvelrug nabij Moronvilliers. Schermutselingen nabij de California plateau en Craonne. Hevige gevechten in de Travignolovallei (Trentino).

Dinsdag 22 mei : Gevechten aan het Arrasfront. Franse acties aan het Aisne-front zijn succesvol. Italianen slaan Oostenrijkse aanvallen in de Travignolovallei af. Britten vernietigen 18 kilometer van de Hejaz-spoorlijn. Crisis in China : de regering krijgt een nieuwe eerste minister. Ook in Hongarije rommelt het : graaf Tisza treedt af als premier.

Woensdag 23 mei : Duitsers lanceren een aanval op de Vauclère plateau nabij Craonne maar moeten zich terugtrekken. Grote Italiaanse vorderingen tussen Kostanjevica tot aan de zee in de zuidelijke Carso. Italianen nemen diverse stellingen in onder dekking van Britse artillerie en monitorschepen. 9.000 Oostenrijkers geven zich over.

Donderdag 24 mei : Franse consolideren hun linies rond Craonne. Italianen rukken verder op in de zuidelijke Carso. Een Japans flottielje komt aan in de middellandse zee.

Vrijdag 25 mei : Britten rukken op naar Fontaine-lez-Croiselles. Duits succes nabij Braye aan de Chemin des Dames. Fransen zijn zegevierend rond de Mont Cornillet (Moronvilliers). Italianen rukken op langs de Isonzo van Plava tot Monte Kuk en op de zuidelijke Carso.

Zaterdag 26 mei : Duitsers lanceren 3 succesvolle aanvallen in de Champagne. Italianen nemen Kostanjevica in maar moeten het dan weer ontruimen. Franse minister van marine kondigt aan dat de Duitsers op 4 maanden tijd 2.400.000 ton aan scheepsruimte hebben doen zinken.

Zondag 27 mei : Schermutselingen rond Morronviliers, Verdun en in de Elzas. Italianen nemen San Giovanni in (Carso, 3e Oostenrijkse linie), ze steken de Timavo-rivier over, verliezen heuvel 126 en nemen die weer in, ten oosten van Gorizia. Oostenrijk beweert 13.000 Italianen krijgsgevangen te hebben gemaakt. Duitsers dreigen ermee alle hospitaalschepen in de middellandse zee te zinken.

Maandag 28 mei : Duitse aanvallen nabij Hurtebise worden afgeslagen. Italianen stellen kanonnen op op 16 kilometer van Triëste. In de Plavasector drijven de Italianen de Oostenrijkers terug tot het einde van de Globnavallei. Ze beweren 24.000 krijgsgevangenen te hebben gemaakt op 2 weken tijd. Franse socialisten beslissen om naar de conferentie in Stockholm te gaan.

Dinsdag 29 mei : Schermutselingen en artillerieduels nabij Saint-Quentin en in de Champagne. Italianen veroveren loopgraven nabij Medeazza (zuidelijke Carso). Oostenrijkse aanvallen op Vodice mislukken. Franse boot “Yarra” wordt getorpedeerd : 56 mensen verdrinken. Russische zeemacht valt aan op de Anatolische kust.

Woensdag 30 mei : Gevechten op het massief van Moronvilliers. Oostenrijkers vragen Duitsers om hulp voor Triëste. In Oost-Afrika breken de Duitse troepen uit van Rufiji naar Portugees gebied. Soviets kondigen de internationale conferentie in Stockholm aan. Oostenrijkse Reichsrat komt voor de eerste keer sinds het begin van de oorlog bijeen.

Donderdag 31 mei : Artillerieactiviteit rond Ieper en Wytschaete. Duitse aanvallen op het massief van Moronvilliers mislukken. Verliezen in de luchtmacht : 442 Duitse vliegtuigen zijn neergehaald tegenover 271 geallieerde. Oostenrijkse tegenaanval in Vodice wordt tot staan gebracht.

Juni

vrijdag 1 juni

artillerieduels in de boog rond Wytschaete. Duitse aanval bij de Laffaux heuvel (chemin des Dames) levert hen terreinwinst op. Tijdens het lenteoffensief hebben de geallieerden 52.000 Duitse krijgsgevangenen gemaakt. Sinds het begin van de oorlog hebben de Britten meer dan 76.000 krijgsgevangenen aan het westelijk front gemaakt. Succesvolle Italiaanse aanval ten zuiden van Kostanjevice (Carso). Zeebrugge, Oostende en Brugge worden hevige gebombardeerd door de Royal Naval Air Service. Socialistische revolte in Kronstadt tegen de Russische voorlopige regering

zaterdag 2 juni
Artillerieactiviteit nabij Wytschaete. Britten rukken op ten zuiden van de rivier Souchez. Brazilië neemt Duitse schepen in Braziliaanse wateren in beslag.

zondag 3 juni
Intense artillerieduels in de Wytschaete boog. Duitsers heroveren grond ten zuiden van de rivier Souchez. Vijf Duitse aanvallen op de Chemin des Dames worden afgeslagen. Oostenrijkers worden terugedreven nabij San Marco (oosten van Gorizia). Ze openen een groot tegenoffensief op de Carso. Vliegvelden nabij Zeebrugge en Brugge worden opnieuw gebombardeerd. Albanie roept zijn onafhankelijkheid onder Italiaanse bescherming. Socialistische conferentie in Leeds. In China wordt een voorlopige regering gevormd.

maandag 4 juni
Artillerieactiviteit rond Wytschaete duurt voort. Franse nachtelijke luchtaanval op Trier. Hevige gevechten een de Carso. Italianen worden weggedreven ten zuiden van Jamiano, maar houden elders stand.

dinsdag 5 juni
Artillerie blijft actief nabij Wytschaete. Britten vorderen ten zuiden van de Souchez en beginnen een aanval ten noorden van de Scarpe. Duitse aanval nabij Hurtebise (Chemin des Dames) faalt. Italianen trekken zich verder terug ten zuiden van Jamiano. Oostende wordt vanaf de zee gebombardeerd.

woensdag 6 juni
Britten boeken terreinwinst ten noorden van de Scarpe. Duitse aanvallen op de Chemin des Dames worden afgeslagen. Verdere gevechten aan de Carso : Oostenrijkers melden op 3 dagen tijd 10.000 gevangenen gemaakt te hebben. In Kronstadt stop de revolte na onderhandelingen met de Russische voorlopige regering.

donderdag 7 juni
De slag om Mesen begint. Britten veroveren de heuvelrug bij Wytschaete na een explosie van 19 mijnen. Het front wordt over een lengte van 15 km bestormd en 6.400 Duitsers worden krijgsgevangen gemaakt. Oostenrijkse aanval op de Vodice wordt afgeslagen.

vrijdag 8 juni
Duitse tegenaanvallen ten oosten van de Mesenheuvels worden afgeslagen. Grote Britse aanvallen nabij Lens. Italianen bezetten Joannina in de Epirusregio.

zaterdag 9 juni
De Spaanse regering treedt af. De Russische soviets weigeren een Duits voorstel voor wapenstilstand.

zondag 10 juni
Britten boeken terreinwinst nabij Mesen. Italianen veroveren de pas van Agenello en rukken op naar Monte Ortigara (Trentino). Britten lanceren een offensief die de Duitsers verder drijft van de monding van de Lukuledi rivier (Duits Oost-Afrika).

maandag 11 juni
Britten rukken op over een front van 1,5 km ten zuidoosten van Mesen. La Potterie wordt ingenomen. Franse soldaten landen in Corinthe en Franse en Britse eenheden komen in Thessaly aan. Koning Constantijn van Griekenland treedt af ten voordele van zijn 2e zoon Alexander.

dinsdag 12 juni
Britten rukken op over een front van 3 kilometer ten oosten en noordoosten van Mesen. Geallieerden bezetten Larissa en Corinthe. Het fort van Salif aan de rode zee wordt door de Britse Marine vernietigd.

woensdag 13 juni
Een luchtaanval overdag op Londen kost 162 doden en 432 gewonden. Oostenrijkse aanval op Monte Ortigara wordt afgeslagen. Trikala en Volo (Thessaly) wordt bezet door de geallieerden. Ernstige ontploffing in munitiefabriek in Ashton-under-Lyne.

donderdag 14 juni
Duitsers trekken zich terug tussen Saint-Yves en de Lys. Succesvolle Britse aanvallen nabij Mesen en op de Infantry Hill (oosten van Monchy-le-Preux). Einde van de slag om Mesen. Zeppelin l43 wordt boven de noordzee neergehaald.

vrijdag 15 juni
Duitse tegenaanval ten zuidoosten van Ieper mislukt. Kleine Britse terreinwinst nabij Bullecourt. Italianen veroveren posities op Corno Cavento (west Trentino) en slaan aanvallen op de Monte Ortigara af. Britten trekken zich terug uit vooruitgeschoven stellingen in de Struma-vallei. Britse overheid kondigt de vrijlating van Ierse rebellen aan. Haïti verbreekt relaties met Duitsland.

zondag 17 juni
Twee Zeppelinaanvallen op Kent. Duitsers veroveren Franse loopgraven nabij Hurtebise. Oostenrijkse aanvallen op het Asiago plateau en Vodice worden afgeslagen. Italianen rukken op nabij Jamiano (Carso).

maandag 18 juni
Britten verliezen terrein op “Infantry Hill” nabij Monchy-le-Preux (Pas-de-Calais). Fransen rukken op tussen Mort Cornillet en Mont Blond (Champagne).

dinsdag 19 juni
Britten winnen terrein aan het Arrasfront. Italiaans offensief op het Asiago plateau. Oostenrijkers worden verdreven van Monte Ortigara.

woensdag 20 juni
Duitse aanvallen op de Souchez rivier worden afgeslagen. Britten heroveren grond op “Infantry Hill”. Hevige Duitse aanvallen nabij Vauxaillon aan de Chemin des Dames. Fransen worden teruggedreven. Italianen veroveren stellingen op de Piccolo Lagaznoi (Carnia front).

donderdag 21 juni
Fransen heroveren de verloren grond nabij Vauxaillon en rukken op naar Mont Cornillet. Duitse aanval op “le mont Téton” (Champagne) wordt afgeslagen.

vrijdag 22 juni
Zware Duitse aanval op de Chemin des Dames. Fransen verliezen terrein ten zuidoosten van Filain. Duitse onderzeeboten vallen een Amerikaans transport aan maar zonder succes.

zaterdag 23 juni
Duitse aanvallen nabij Vauxaillon en Filain worden afgeslagen. De Griekse premier treedt af.

zondag 24 juni
Fransen heroveren terrein nabij Vauxaillon. Britten rukken op over een front van 2 kilometer nabij Lens. Muiterij op de Russische Zwarte vloot in Sebastopol. Britse en Duitse onderhandelaars ontmoeten mekaar in den Haag rond het uitwisselen van krijgsgevangenen.

maandag 25 juni
Britten rukken verder op naar de Souchez rivier. Fransen zijn actief nabij Hurtebise. Het eerste contingent van Amerikaanse soldaten landt in Frankrijk. Oostenrijkse tegenaanval op de Monte Ortigara. Raid in de Zwarte Zee door het pantserschip “Breslau”. Venizelos volgt Zaimis op als Griekse premier.

dinsdag 26 juni
Britten rukken op langs de Souchez rivier en nemen la Coulotte in. Italianen trekken zich deels terug op de Monte Ortigara. Russen nemen Serdesht (Perzie – Iran) in.

woensdag 27 juni
Oostenrijkse aanval op de Agnello pas wordt afgeslagen. Franse kruiser “Kléber” loopt op een mijn en zinkt. Griekse verklaring van 23 november 1916 wordt effectief : Griekenland is nu in staat van oorlog met Oostenrijk-Hongarije en Turkije.

donderdag 28 juni
Britten rukken op over een front van 3 kilometer ten zuiden van de Souchez rivier. Duitse posities nabij Oppy komen onder vuur. Duitse aanval ten noordwesten van Verdun. Fransen verliezen loopgraven op heuvel 304.

vrijdag 29 juni
Britten rukken verder op ten zuiden van de Souchez rivier en nemen Avion in. Duitse aanvallen op de Chemin des Dames. Fransen verliezen terrein ten noordoosten van Cerny. Duitse aanvallen nabij Reims worden afgeslagen. Oostenrijkse aanval in de Dolomieten blijft zonder succes. Italianen verlaten de vooruitgeschoven positie op de Asiago plateau (Trentino).

zaterdag 30 juni
Britten veroveren Duitse posities ten zuidwesten en westen van Lens. Duitse aanval op de Chemin des Dames. Hevige artillerieactviteiten ten westen van Mort Homme (Verdun). Artillerieduels in Galicië. Duitse troepen worden verdreven van Nyassaland naar de grens met Rovuma door Britten en Portugezen. Griekenland verbreekt relaties net Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.

Juli

zondag 1 juli
Duitsers lanceren een hevig bombardement gevolgd door infanterieaanvallen in de sector Cerny-Ailles (noordelijke Aisne) maar lijden hevige verliezen. Fransen boeken succes in hun tegenaanval ten noordwesten van Verdun. De russen lanceren een offensief over een front van 75 kilometer in de regio rond Brzezany. Ze veroveren drie linies van loopgraven en nemen 12.000 krijgsgevangenen. In het zuiden zijn er hevige gevechten en lijden de Russen zware verliezen. Oostenrijkers zijn heel actief in de regio van Trentino. Aanvallen worden afgeslagen door de Italianen. Lord Derby kondigt aan dat Groot-Brittannië Duitsland niet zal aanvallen door Nederland als Nederland neutraal blijft.

maandag 2 juli
Britse vliegtuigen bombarderen Brugge. Duitsers verdrijven Engelse voorposten nabij Lens. Hun aanval ten noorden van de Aisne wordt afgeslagen. Het Russische offensief in de regio van Zborow (oosten van Lemberg) levert hen 6.300 krijgsgevangenen op.

dinsdag 3 juli
Het Duitse offensief over een front van 18 kilometer ten noorden van de Aisne wordt afgeslagen en ze lijden zware verliezen. Duitse aanvallen richting Verdun worden tot staan gebracht. Britse luchtaanvallen op Belgische steden. Een Russische aanval op Brzezany (Galicie) mislukt. Artillerieactiviteit in de regio rond Stokhod. Rellen in Amsterdam

donderdag 5 juli
Britten rukken op ten zuiden van Ieper. Artilleriebeschietingen in de Aisne en Champagne. Gevechten in de regio rond Brzezany.

vrijdag 6 juli
De luchtmacht is actief ten zuiden van Ieper. Franse vliegtuigen bombarderen Duitse steden. De Russische aanval in Galicie breidt uit naar de regio van Stanislau. Hevige gevechten rond Brzezany. Crisis in Duitsland nadat er in de Reichstag vragen zijn gesteld naar een vrede zonder annexaties of schadevergoedingen.

zaterdag 7 juli
Fransen boeken terreinwinst nabij Cerny (noorden van Asine) en rond Verdun. Grote Duitse luchtaanval op Londen eist 57 doden en 193 gewonden. Britten bombarderen Gistel. Chinese keizer treedt af.

zondag 8 juli
Hevige gevechten in de Aisne. Duitse aanvallen worden afgeslagen. Ten westen van Stanislau breekt generaal Kornilov door het Oostenrijkse front en maakt daarbij 7.000 krijgsgevangenen. De Russische cavalerie achtervolgt de Oostenrijkers. Duitse troepen komen hen te hulp.

Maandag 9 juli
Britten rukken op naar Mesen. Duitse tegenaanval aan het Aisnefront mislukt. Fransen doen een tegenaanval op Braye-en-Laonnois. Russen rukken verder op ten zuidwesten van Halicz en drijven de vijand terug over de Lomnicarivier, waarbij ze 1000 krijgsgevangenen maken. De Oostenrijkers vallen Italiaanse posities ten westen van Tolmino (Isonzo) aan maar worden teruggedreven. Britse vliegtuigen bombarderen Constantinopel en de Turks-Duitse vloot. In Londen komt het House of Commons samen om de luchtbombardementen te bespreken.

dinsdag 10 juli
Na intense bombardementen veroveren de Duitsers terrein ten oosten van de monding van de Ijzer nabij Nieuwpoort en ze vernietigen 2 Britse bataljons waarbij ze 1.000 krijgsgevangenen maken. Een Britse tegenaanval drijft de Duitsers weg van vooruitgeschoven posities nabij Lombardsijde. De Russen nemen Halicz in (Galicië) en achtervolgen de Oostenrijkers tot over de Lomnica rivier. Een Britse officiele mededeling stelt dat ze sinds het begin van de oorlog 117.772 krijgsgevangenen hebben gemaakt op alle fronten.

woensdag 11 juli
Britse luchtmacht is heel actief aan het westelijke front. De Russen nemen Kalusz in (Galicie). Britse troepen rond Feluja (Mesopotamië / Irak) vallen Turkse troepen aan en drijven hen terug.

donderdag 12 juli
Britse luchtaanval op België. Russen rukken op naar Dolina (Galicie). Generaal Kornilov steekt de Lomnica rivier over. Chinese republiekeinen trekken Peking binnen en stellen Fen Kzo Chang aan als president.

zaterdag 14 juli
Duitse aanvallen rond Lombardsijde (Nieuwpoort) worden afgeslagen. Fransen veroveren Duitse loopgraven bij Moronvillers ten oosten van Reims en slaan Duitse tegenaanvallen af. Succesvolle Britse aanval op Turkse posities nabij Gaza. Von Bethmann dient zijn ontslag in als Duitse kanselier en wordt opgevolgd door dr Michaelis. Het Amerikaanse parlement stemt in met het zenden van 22.000 vliegtuigen en 100.000 piloten naar het westelijke front. De Britse koning en koningin keren terug van hun bezoek aan het westelijke front.

zondag 15 juli
Een Duitse aanval op verloren posities bij Mont Haut (Moronvillers) mislukken. Britse luchtaanval op België. Oostenrijkers houden stand in Galicie en winnen terrein ten zuiden van Kalusz. Italiaanse raid in de Carso levert 275 krijsggevangenen op. Crisis in Rusland : 4 ministers van d Cadet partij dienen hun ontslag in als protest tegen de erkenning van Oekraïne.

maandag 16 juli
Duitse tegenaanval op Moronvillers wordt afgeslagen. Russen trekken zich terug in Galicie en evacueren Kalusz. Zes Duitse stoomboten worden ter hoogte van de Nederlandse kust onderschept.

dinsdag 17 juli
Succesvolle Britse aanvallen in de Ieperse frontlinies. Fransen herwinnen posities ten noordwesten van Verdun dat ze 18 dagen daarvoor verloren hadden. Russen houden hun posities in Galicië vast tegen Duitse tegenaanvallen in. Het Koninklijk huis en familie wijzigt zijn naam in Windsor om iedere band met Duitsland door te knippen.

woensdag 18 juli
Duitsers vallen aan ten zuiden van Saint-Quentin en ten noordwesten van Verdun. Russen veroveren Nowica maar verliezen de stad weer. Hevige gevechten in Galicië.

donderdag 19 juli
Hevige Duitse gevechten ten zuiden van Lombardsijde (Nieuwpoort), ten zuiden van Saint-Quentin en ten noorden van de Aisne. Nergens slagen ze erin door te breken, Aan het oostfront openen de Duitsers een tegenoffensief. Russische posities ten oosten van Zloczow (Oost-Lemberg) worden doorbroken als gevolg van insubordinatie van de troepen.

vrijdag 20 juli
De Duitsers vergroten hun bres in de Russische frontlinies in Galicië.

Zaterdag 21 juli
Hevige artilleriegevechten in Vlaanderen. Duitsers rukken op ten zuiden van de Dnjestr en bereiken de buitenwijken van Tarnopol. Russen trekken zich terug naar de Sereth. De Britse premier Lloyd George geeft een antwoord op het voorstel van de nieuwe Duitse kanselier Michaelis. Arrestatie en deportatie naar Duitsland van generaal Pilsudski (Pools patriot).

Zondag 22 juli
Intense artilleriegevechten in Vlaanderen. Hevige Duitse aanvallen op Franse posities aan de Aisne en rond Verdun. Duitse luchtaanval op Britse oostkust maakt 13 doden en 26 gewonden. Russen trekken zich verder terug in Galicië. Russen doorbreken Duitse linies ten oosten van Vilna over een diepte van 3 kilometer en maken 1000 krijgsgevangenen. Verder succes mislukt door het gebrek aan discipline bij de Russen. Britten vallen Bulgaarse loopgraven aan op het Strumafront. Succesvolle Britse aanval op Gaza. Siam verklaart de oorlog aan Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.

Maandag 23 juli
Britten en Canadezen lanceren diverse aanvallen. Russen trekken zich ongedisciplineerd terug in Galicië over een front van meer dan 250 kilometer. Halicz valt en Stanislau wordt geëvacueerd. Russen lanceren een schijnaanval bij Dvinsk en Smorgon om zich daarna vrijwillig terug te trekken op beter verdedigbare posities. Aan het Roemeense front zijn de Russen met hun Roemeense bondgenoten wel succesvol : ze maken 2000 krijgsgevangenen en 57 zware kanonnen buiten.

Dinsdag 24 juli
Fransen heroveren eerder verloren gegane posities ten noorden van de Aisne. Stanislau en Tarnopol vallen in Duits-Oostenrijkse handen. De Russische regering stelt de doodstraf aan het front weer in.

woensdag 25 juli
Intense artilleriegevechten in Vlaanderen. Fransen slaan een Duitse tegenaanval ten noorden van het Aisnefront af. Russen trekken zich verder terug in Oost-Galicië, evacueren steden en verlaten posities in de Karpaten. Russen en Roemenen rukken verder op in zuid-Moldavië. de Geallieerden houden een Balkanconferentie in Parijs.

Donderdag 26 juli
Herhaalde Duitse aanvallen ten noorden van de Aisne en op de Mont Haut (Champagne) worden afgeslagen. Oostenrijkers en Duitsers steken de Sereth over en nemen Kolomea in. Franse en Duitse regeringen doen een verklaring rond de behandeling van krijgsgevangenen. De Balkanconferentie in Parijs wordt afgesloten.

Zaterdag 28 juli
Britse luchtaanvallen boven België. Russen blijven zich terugtrekken in Galicië en de Duitsers en Oostenrijkers bereiken de Russische grens. Roemenen rukken verder op in Moldavië. De Britten richten een Tank Corps op.

Zondag 29 juli
Hevige artilleriegevechten n Vlaanderen en rond Lens. Russen bieden weerstand ten zuiden van de Dnjestr maar trekken zich verder terug in Boekovina. Roemenen rukken verder op in Moldavië en maken daarbij veel krijgsgevangenen.

Maandag 30 juli
Hevige artilleriegevechten aan het Aisne-front. Val van Zaleszczycki en Sniatyn. Hevige gevechten in Oost-Afrika. Duitsers worden verdreven van de Lugungu-rivier (halfweg tussen het Nyassameer en de zee).

Dinsdag 31 juli
De derde slag van Ieper begint. Britten en Fransen vallen aan over een front van meer dan 20 kilometer in Vlaanderen. Ze nemen 12 dorpen in en maken 5.000 krijgsgevangenen. Fransen zijn succesvol in hun aanval ten zuiden van La Royere. Duitsers en Oostenrijkers verstreken hun greep op het Galiciëfront en dwingen de Russen tot terugtocht nabij Czernovitz.

Augustus

woensdag 1 augustus
De Duitsers lanceren een tegenaanval en nemen Sint-Juliaan (Ieper) in en een aantal verloren gegane posities langs de spoorlijn Ieper-Roeselare. Fransen veroveren posities op de westelijke over van het Ijzerkanaal, Duitsers en Oostenrijkers rukken op naar Czernowitz en nemen posities in nabij de grens met Bessarabië. De Russen trekken zich terug naar het oosten. Ook ten zuiden van de Dnjester trekken de Russen zich terug naar de Roemeense grens. De paus brengt een vredesboodschap uit.

Donderdag 2 augustus
Britten nemen een aantal posities in nabij de spoorlijn Ieper – Roeselare. Duitsers vallen Infantry Hill aan ten oosten van Monchy-Arras en veroveren een aantal Fransen loopgraven. De generaals Broesilov en Dmitrijev dienen hun ontslag in. Generaal Kornilov wordt opperste bevelhebber van de Russische troepen, Ook politiek rommelt het : minister Kerenski biedt zijn ontslag in. Ook bij de Franse regering dienen bepaalde leden hun ontslag in : admiraal Lacaze (minister van marine) en Denys Cochin (ondersecretaris van buitenlandse zaken).

Vrijdag 3 augustus
Britten heroveren Sint-Juliaan (Ieper) en posities op Infantry Hill. Czernowitz valt in handen van Duitsers en Oostenrijkers. Kimpolung (Roemeense front) wordt geevacueerd. Hevige gevechten in Duits Oost-Afrika. Duitsers trekken zich terug langs de weg tussen Lindi en Masasi.

Zaterdag 4 augustus
Russen trekken troepen samen en vallen de vijand aan nabij de Zbrucz rivier. Elders blijven de Russen zich terugtrekken. De Britse koning en koningin wonen een speciale misdienst bij ter gelegenheid van de 3e verjaardag van het begin van de oorlog. De Rus Kerenski trekt zijn ontslag terug op vraag van verschillende politieke partijen. Een nieuwe regering wordt op de been gebracht.

Zondag 5 augustus
Duitsers veroveren Hollebeke maar worden in de loop van de dag nog terug verjaagd. Duitsers nemen posities in op 15 kilometer ten oosten van Czernowitz. Ze bezetten ook Vama aan het Boekovinafront. Von Kuhlmann wordt de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

Maandag 6 augustus
Von Mackensen bestormt Roemeense posities ten noorden van Focsani.

Dinsdag 7 augustus
Von Mackensen steekt de Susitza rivier en maakt 3.000 krijgsgevangen. De oorlogsverklaring van Liberia aan Duitsland van 4 augustus wordt vandaag bekend gemaakt.

Woensdag 8 augustus
Het natte weer houdt aan in Vlaanderen. De Fransen boeken terreinwinst ten noordwesten van Bikschote. Russen en Roemenen trekken wich terug in de Trotusvalley ten zuidwesten van Ocna.

Donderdag 9 augustus
Succesvolle Britse aanvallen in de regio van Lens. Von Mackensen houdt zijn offensief aan en bedreigt de aanvoerlijnen van Russen en Roemenen. Na 3 dagen vechten verlaten de Russen en Roemenen hun verdedigingslinies. Graaf Esterhazy treedt af als eerste minister van Hongarije.

Vrijdag 10 augustus
Britten rukken op over een front van 3 kilometer ten oosten van Ieper en bezetten wat zij noemen “Glencorese wood” (zuidelijk deel van de nonnebossen) . Fransen rukken op ten oosten en noorden van Bikschote. Nancy wordt gebombareerd evenals Frankfurst. Von Mackensen steekt met zijn leger de Susitsa rivier over en bedreigt de achterhoed van Russen en Roemenen.

Zaterdag 11 augustus
Hevige Duitse tegenaanval ten oosten van Ieper wordt afgeslagen. Hun linies in “Glencorse wood” (Nonnebossen) moeten ze echter meer naar het westen terugtrekken. Von Mackensen steekt de Sereth rivier over en neemt 7.000 soldaten krijgsgevangen, De Roemenen trekken zich terug naar Ocna.

Maandag 13 augustus
Russen en Roemenen starten een gezamenlijk offensief vanuit Ocna.

Dinsdag 14 augustus
China verklaart Oostenrijk-Hongarije en Duitsland de oorlog.

woensdag 15 augustus
Britten vallen aan over een front ten noordwesten van Lens nar Bois Hugom ten noordoosten van Loos. Ze dringen door de Duitse linies over een dipete van 1,5 kilometer. Heuvel 70 wordt veroverd evenals de dorpen van Cité Sainte Elisabeth Saint-Emile en Saint-Laurent, Bois Rasé en Bois Hugo, Vijf Duitse tegenaanvallen worden afgeslagen. Roemenen staken hun offensief rond Ocna en trekken samen met de Russen terug naar de Sereth. Oostenrijkers en Duitsers hernieuwen hun effensief nabij Focsani. Amerikaanse troepen paraderen door Londen op weg naar het front.

Donderdag 16 augustus
De Britten vallen aan over een front van 15 kilometer langs de weg tussen Ieper en Menen en steken daarbij de Steenbeek over. Ze nemen Langemark in. Op de hoogtes rond de weg naar Menen heroveren de Duitsers posities die ze eerder die dag verloren aan de Britten. Fransen rukken op langs de heuvel nabij Craonne. Russen en Roemenen trekken zich nog altijd terug onder druk van von Mackensen. Roemenen houden stand tegen Duitsers en Oostenrijkers in de regio rond Ocna en de Susitsavallei.

Vrijdag 17 augustus
Duitse tegenaanval op Lens mislukt. Fransen consolideren hun posities ten oosten van Bikschote. Grote Franse luchtoperaties boven de Maas.

Zaterdag 18 augustus
Fransen lanceren een tegenaanval op de rechteroever van de Maas en heroveren hun loopgraven die ze verloren hadden op 16 augustus. De gevechten in Roemenië worden minder hevig. Roemenen trekken zich terug naar Masaresi (30 km ten noorden van Focsani). In Salonika breekt een grote brand uit.

Zondag 19 augustus
Britten veroveren terrein op de weg tussen Ieper en Poelkapelle. In Roemenië veroveren Duitsers en Oostenrijkers loopgraven nabij Focsani. Duitsers beweren 22.000 Russen krijgsgevangen te hebben genomen tijdens gevechten in Galicië en Boekovina. Italianen vallen aan over een front van 45 kilometer nabij de Carso. Ze veroveren de Oostenrijkse eerste linies en maken 7.500 krijgsgevangenen. Ze veroveren ook het Oostenrijkse bruggehoofd nabij Anhovo op de rechteroever van de Isnzo en vallen het Bainsizza plateau aan.

Maandag 20 augustus
Britten veroveren grond ten noorden van Ieper. Fransen vallen Duitse posities aan ten toorden van Verdun over een front van 16 kilometer lang en 2,5 kilometer diep Ze bezetten het bos van Avocourt, de Mort Homme en heuvel 240 waarbij ze 5.000 Duitsers krijgsgevangen maken. Roemenen heroveren terrein ten noorden van Focsani dat ze op 19 augustus verloren hadden. Nabij Ocna verliezen ze echter terrein. Russen trekken zich in verwarring terug aan het Rigafront. Italianen boeken verder successen tegen de Oostenrijkers.

Dinsdag 21 augustus
Britten nemen Duitse posities in ten westen en noordwesten van Lens. Aan het front nabij Verdun nemen de Fransen de côte de l’oie in, Regneville, Samogneux en de verstrekte loopgraven die Samogneux verbinden met heuvel 344. Duitsers lanceren een offensief aan het Rigafront. Russen ontruimen posities tussen Tirul Marsh en de Aa-rivier. Oostenrijkers en Duitsers vallen de stad Sereth (Boekovna) aan. Gevechten rond de Carso gaan door.

Woensdag 22 augustus
Hevige gevechten rond Ieper. Luchtaanvallen op Dover, Ramsgate en Margate. Een Zeppelin wordt door de Britse marine neergehaald nabij Jutland. De Russen trekken zich terug nabij Riga om hun frontlinies in te korten. Gevechten duren voort in Roemenie en nabij de Carso. Turken lijden een nederlaag nabij Hejaz.

Vrijdag 24 augustus
Britten verliezen vooruitgeschoven posities nabij Ieper. Belgen veroveren een Duitse voorpost bij Lombardsijde. Fransen rukken verder op nabij Verdun en ten noorden va de Mort Homme. Italianen bezetten de top van Monte Santo en rukken verder op naar de oostelijke rand van het Bainsizza plateau.

Zaterdag 25 augustus
Hevige gevechten op het Bainsizza plateau.

Zondag 26 augustus
Britten nemen Duitse posities in ten oosten van Hargicourt (nordwesten van Saint-Quentin). Duitsers heroveren loopgraven die ze verloren hadden op 24 augustus. Fransen vorderen verder op de rechteroever van d Maas en bereiken de buitenwijken van Beaumont. Duitsers vallen Russische loopgraven aan ten oosten van Czernowitz en maken 1.000 krijgsgevangenen. De ganse Baisizza plateau is in Italiaanse handen; 23.000 Oostenrijkse soldaten hebben zich overgegeven.

Maandag 27 augustus
Britten rukken op lang de weg van Sint-Juliaan naar Poelkapelle. Hernieuwde activiteiten langs de Aisne. Duitse tegenaanval op de rechteroever van de Maas wordt afgeslagen. Belgische troepen rukken op vanuit Kilossa en drijven de Duitsers terug tot de linkeroever van de Ruaharivier. Generaal Kornilov roept op om de discipline in het Russische leger te herstellen.

Dinsdag 28 augustus
De Fransen hebben nagenoeg dezelfde posities ingenomen die ze hadden voor de grote aanval van februari 1916. Duitsers en Oostenrijkers vallen de regio rond Focsani aan. Een Russische divisie slaat op de vlucht en Duitsers dringen door tot de regio van Vainitza. Hevige gevechten in de Ocnavallei tussen Duitsers en Roemenen. Oostenrijkse tegenaanval op de Bainsizzaplateau mislukt jammerlijk waarbij de Oostenrijkers nog eens 1000 soldaten in krijgsgevangenschap verliezen. Britse vliegtuigen vallen aan nabij de spoorlijn van Hejaz. Duitse vliegtuigen vallen Russische schepen aan in de golf van Riga en Finland.

Donderdag 30 augustus
Duitse nachtelijk aanval op de Britten nabij Lens wordt afgeslagen. Britten rukken op ten zuidwesten van Gaza.

Vrijdag 31 augustus
Duitsers verdrijven de Britten uit hun voorposten ten noorden van de weg tussen Sint-Juliaan en Poelkapelle. Britse luchtaanval op vliegvelden nabij de Belgische kust. Fransen boeken succes nabij Hurtebise (Aisne) Hevige gevechten bij de Monte San Gabriele (noordoosten van Gorizia); Oostenrijkse tegenaanval wordt afgeslagen.

zaterdag 1 september
Duitsers vallen aan bij Havrincourt (zuidwesten van Cambrai) maar moeten later hun heroverd terrein weer prijsgeven. Ook ten noordoosten van Craonne  slagen ze niet om door te breken. Aan het oostfront hebben ze wel succes : ze vallen Riga binnen en steken de Dvina over bij Uxkull, Aan de kust voor Jutland vernietigen Britse destroyers 4 Duitse mijnenvegers.

zondag 2 september
Duitsers vallen Britse voorposten bij Havrincourt aan. Bij Hurtebise (Aisne) proberen de Duitsers tot vier keer toe verloren posities te heroveren, maar ze worden telkens terug gedreven. Russen vechten op de weg naar Mitau ten westen van Riga. Duitsers steken de Dvina over op 25 kilometer ten noorden van Riga. Britse luchtmacht bombardeert de dokken van Brugge. In Oost-Afrika vallen Britse en Belgische sldaten Duitse troepen aan en drijven hen weg van de Ruaharivier richting Mahenge.

Maandag 3 september
Zes Duitse vliegtuigen bombarderen Sheerness en maken daarbij 132 doden en 96 gewonden. Het Britse front rukt lichtjes op nabij Sint-Juliaan (Ieper). Russen ontruimen Riga en blazen bruggen en versterkingen op. Brugge wordt opnieuw gebombardeerd. Duitse oorlogsschepen bombarderen de golf van Riga.

Dinsdag 4 september
Rode-Kruis-tenten nabij Verdun worden ’s nachts gebombardeerd. Duitse luchtaanval op Londen en counties in het zuidoosten maken 19 doden en 71 gewonden. Russen trekken zich terug op de weg tussen Riga en Petrograd. Hevige gevechten ten noordoosten van Gorizia en de zuidelijke Carso. Italianen nemen posities op de Monte San Gabriele in en maken 1600 krijgsgevangenen. Briefwisseling tussen Kaiser en Tsaar met antiBritse voorstellen worden publiek gemaakt.

Woensdag 5 september
Luchtaanvallen over Britse linies en Britse hospitalen. Ook een Frans hospitaal in Vadelaincourt wordt gebo;bardeerd. Duitsers veroveren posities van de Dvinarivier tot Friedrichstadt. Gevechten ten noordoosten van Gorizia gaan voort. In Oost-Afrika hebben de Duitsers tussen 30 augustus en 2 september 500 soldaten verloren in hun terugtocht naar Mahenge.

Donderdag 6 september
Britten trekken zich terug naar de Frezenberg (Ieper). Het 12e Russisch leger trekt zich verder terug. De Kaiser schouwt zijn troepen in Riga. Hevige gevechten ten noordoosten van Gorizia, Duitse soldaten geven zich over aan Britse troepen bij Kakera.

Vrijdag 7 september
Britse troepen zijn actief aan het Strumafront (Oostelijk Macedonië). Italianen vallen Oostenrijkers op de Monte San Gabriele aan. Oostenrijkers bombarderen Venetië.

Zaterdag 8 september
De Fransen vallen aan bij Verdun en nemen de bossen van Fosses, Caurieres en Chaume in. Belgische troepen bedreigen het Duitse hoofdkwartier in Mahenge. Duitse posities bij Mponda, ten zuiden van Mahenge, worden veroverd door de Britten.

Zondag 9 september
Britten veroveren 1,5 kilometer Duitse loopgraven bij Villeret (noordwesten van Saint-Quentin). Hevige gevechten op de rechteroever van de Maas. Einde van het 3e Franse offensief bij Verdun. Oostenrijkers beweren 6.000 krijgsgevangenen te hebben gemaakt bij Hermada (Carso). Fransen rukken op naar het Ochridameer (zuidwest Macedonië).

Maandag 10 september
Britten nemen weer een halve kilometer loopgraaf in bij Villeret. Het Russische 12e leger neemt posities in op 50 km ten noordoosten van Riga. Fransen en Russen consolideren hun posities bij het Ochridameer.

Dinsdag 11 september
Britten bombarderen het zuiden van Lille en Roeselare. Oostenrijkse tegenaanvallen op het Bainsizzaplateau en ten noordoosten van Gorizia worden afgeslagen. Britse vliegtuigen bombarderen Zeebrugge. Eerste groep van Britse krijgsgevangenen arriveert vanuit Zwitserland. In Rusland is er crisis : Kerenski noemt generaal Kornilov een verrader.

Woensdag 12 september
Franse hoofdkwartier schat Duitse verliezen tot einde juli op 4 miljoen soldaten. Italianen houden koppig stand ten noordoosten van Gorizia. Fransen en Russen steken de rivier Devoli over (Albanese grens) en drijven de Oostenrijkers 30 kilometer terug. Russische oorlogsschepen controleren nog altijd de golf van Riga. Ze bombarderen Duitse artilleriestellingen in Koerland. Rusland staat aan de rand van een burgeroorlog.

Donderdag 13 september
Duitse aanval op Langemark wordt afgeslagen. Duitsers vallen aan ten westen van Craonne. Ten noorden van het bos bij Caurières dringen de Duitsers door de Franse linies. De rust keert weer bij Odessa en rond de zwarte zee. De bevolking steunt de voorlopige regering. General Alexeiev onderhandelt met generaal Kornilov. Diens revolte loopt op niks uit. Generaal Kaledin en zijn kozakken komen in opstand. De soviets bannen de cadetten. De Fransen vormen een nieuwe regering.

Vrijdag 14 september
Fransen drijven de Duitsers uit het bos van Caurieres (Verdun). De Duitsers naderen loopgraven nabij Focsani maar worden overal tegen gehouden door de Roemenen. Generaal Kornilov stopt zijn revolte.

Zaterdag 15 september
Tweede fase in de 3e slag om Ieper. Britse soldaten nemen Duitse versterkingen in ten noorden van Inverness Corpse (Ieper). Duitsers worden bij Neuve Chapelle terug gedreven door Portugezen. Vier Oostenrijkse tegenaanvallen op het Bainsizza plateau falen. Britse luchtmacht valt schepen aan tussen Blankenberge en Oostende. De voorlopige raad van 5 verklaart Rusland tot een republiek onder leiding van Kerenski. Er wordt een nieuwe oorlogsregering gevormd.

Zondag 16 september
Duitsers vallen het bos van Apremont (Saint Mihiel) aan maar worden terug geslagen. Fransen bombarderen Stuttgart, Colmar, Thionville en Saarburg. De Duitse posities bij Kalimoto (noorden van Mahenge) worden ingenomen. Belgische troepen onder leiding van kolonel Huyghe achtervolgen de terugtrekkende Duitsers. Generaal Kaledin verklaart zich trouw aan de nieuwe Russische regering

Dinsdag 18 september
Meneer Painleve stelt de Franse oorlogsdoelstellingen vast : Elzas-Lotharingen en herstelbetalingen.

Woensdag 19 september
Duitse infanterie valt Lemberg (oosten van Riga) aan maar worden door de Letten teruggedreven. De gevechten worden minder hevig aan het Italiaanse front. Kerenski probeert de macht van de extremisten te beperken.

Donderdag 20 september
Britten rukken op ten oosten van Ieper en nemen Inverness Copse in en Glencorse Wood, Veldhoek en een deel van Polygon Wood. Duitse aanvallen in de Susitza vallei worden tot 3 maal toe gestopt door de Roemenen. Fransen en Albanezen vallen Oostenrijkers aan in de Skumbi vallei (Albanie). Generaal Casini verslaat Nuri Pasha nabij Zanzur (westen van Tripoli). Transcaucasië verklaart zichzelf een onafhankelijke republiek.

Vrijdag 21 september
Duitser aanvallen op “Tower hamlets’ ridge” mislukken. Ze verliezen 3000 soldaten in krijgsgevangenschap. Na 18 maanden te hebben stand gehouden trekken de Russen weg van Jakobstadt aan de Dvina. Tweede fase van de Isonzoslag is ten einde. Noch Italianen noch Oostenrijkers slagen erin de Monte San Gabriele te behouden. Britten bombarderen Diwaniya aan de Eufraat en dwingen de Turken daar tot overgave van de stad. Duitse troepen slaan op de vlucht ten westen van Kilwa en Lindi, Ze vluchten naar het zuiden in de richting van de rivier Mbemkuru.

Zaterdag 22 september
Stuttgart, Trier, Koblenz en Frankfurt worden gebombardeerd. Italianen rukken op in de Marmolada regio. Oostende wordt aangevallen door een Britse kustpatrouille.

Zondag 23 september
Costa Rica verbreekt zijn relaties met Duitsland.

Maandag 24 september
Luchtaanval op Londen maakt 21 doden en 70 gewonden. Duitse aanval ten noorden van Bezonvaux nabij Verdun wordt afgeslagen. Britten vernietigen Duitse voedselvoorraden ten westen van Kilwa. Belgische troepen naderen tot 15 kilometer van Mahenge. Groot-Brittannië biedt verontschuldigingen aan Denemarken aan voor de schending van de Deense territorialiteit op 1 september 1917 en stelt een vergoeding voor.

Dinsdag 25 sepember
Duitsers dringen in de Britse linies door nabij Tower Hamlets ridge en Polygon Wood (Ieper) maar worden later terug verdreven. Duitse vliegtuigen vallen Londen aan terwijl zeppelins toeslaan op de kusten van Yorkshire en Lincolnshire. Russen vallen Turken aan bij Ortobo (Bitlis). Oostende wordt weer gebombardeerd.

Woensdag 26 september
Britten rukken op over een front van 10 kilometer ten oosten van Ieper. Ze zuiveren Polygon Wood van Duitse soldaten, bestormen Zonnebeke en rukken daarna op naar Passendale. Vier Duitse tegenaanvallen worden gestopt na bittere gevechten. Gevechten in de streek rond Marmolada. In Oost-Afrika trekken de Duitsers zich terug uit de Lukeledivallei. Kerenski neemt ontslag uit de sovjet.

Donderdag 27 september
Zeven Duitse tegenaanvallen ten oosten van Ieper lopen op niets uit. Pola en Olivi Rock (Oostenrijkse duikbotenbasis) worden zwaar gebombardeerd. Russen raken slaags met Koerden nabij Oromaru (Van). Britse luchtmacht valt een vliegveld in Sint-Denijs-Westrem aan en vernietigen 15 Gothas. Het Russisch democratische congres gaat van start in Moskou. Er wordt een arrestatiebevel tegen Lenin uitgevaardigd.

Vrijdag 28 september
Duitse luchtaanval op de Britse zuidoostkust. Italianen veroveren terrein op de Monte San Gabriele. Britten verslaan Turken nabij Ramadiya aan de Eufraat. Zeebrugge en omliggende vliegvelden worden gebombardeerd. Een groot Duits voorradencentrum op 120 kilometer ten zuidwesten van Kilwa wordt veroverd.

Zaterdag 29 september
Italianen consolideren hun posities op de Bainsizzaplateau. De koning van Italië keert terug na een bezoek aan Franse en Belgische frontlinies.

Zondag 30 september
Luchtaanval op London. Drie Duitse aanvallen met vlammenwerpers tussen Tower Hamlets en Polygon Woods (Ieper) worden afgeslagen. Duitsers boeken terreinwinst bij Berry-au-Bac (Aisne). Succesvolle Italiaanse aanval op de Bainsizzaplateau. Sint-Denijs-Westrem wordt weer gebombardeerd.

maandag 1 oktober
De Duitsers lanceren 5 hevige aanvallen op de Britse linies maar worden teruggeslagen langs de weg tussen Ieper en Menen en bij Polygon Wood en Zonnebeke. Tussen het bos van Chaume en Bezonvaux (Verdun) hebben de Duitsers een tijdeljk succes. Franse en Britse piloten bombarderen steden langs de Rijn en Roeselare. Duitse piloten bombarderen Duinkerken, Londen en het Oesel eiland bij Riga. Oostenrijkse aanval op het Bainsizzaplateau wordt afgeslagen. In Oost-Afrika zijn er gevechten in de Mbemkuruvallei. 100 kilometer ten zuiden van Kondoa Irangi geeft een Duits guerilladeteachement zich over. Britse troepen stuiten op sterke weerstand op 50 kilometer ten zuidwesten van Lindi,

Dinsdag 2 oktober
Duitsers vallen aan in Beaumont (Reims) en tussen Samogneux en heuvel 344 (Verdun) waarbij ze terrein winnen. Franse tegenaanvallen slagen er niet in de Duitsers hieruit te verdrijven. Franse en Britse piloten bombarderen steden rond Metz, Cambrai, Kortrijk en het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. Oostenrijkse tegenaanval nabij San Gabriele (Isonzo) mislukken. Italianen boeken terreinwinst bij hun tegenaanvallen. Muiterij in Wilhelmshaven.

Woensdag 3 oktober
Duitsers vallen aan op de weg naar Menen maar worden tussen “Tower Hamlets” en Polygon Wood nabij Ieper tegengehouden. Duitse aanvalsvoorbereidingen ten oosten van Reims worden afgebroken. Hevige artillerieduel aan het front nabij Verdun en in de regio rond Jakobstadt (Dvinsk). In Bukovina houdt de artillerie de Oostenrijkers en Duitsers tegen. Bulgaren drijven Roemenen achteruit ten noorden van de monding van de Buzeu. Italianen slaan Oostenrijkse aanvallen op de San Gabriele af. Russen nemen Nereman, op 70 km ten noorden van Mosoel, in. Italiaanse piloten bombarderen schepen in de haven van Cattaro.

Donderdag 4 oktober
Britten rukken op over een front van 12 kilometer en zijn zo een Duitse aanval ten oosten van Ieper net voor. In tegenaanvallen slagen de Duitsers er wel in om grond ten zuidoosten van Polygon Wood (Ieper) terug te veroveren. Duitse aanval op heuvel 344 (Verdun).

Vrijdag 5 oktober
Het aantal Duitse krijgsgevangenen gemaakt tijdens de laatste 5 dagen nabij Ieper is nu 4.446. De Britse koning feliciteert zijn troepen. In de Mbemkuru vallei (Tanzania) trekken de Duitsers zich terug voor de Britse troepen. De Zweedse regering protesteert tegen de inbeslagname van Zweedse schepen in Britse havens.

Zaterdag 6 oktober
Een Duitse aanval dringt door tot de loopgraven van heuvel 344 (Verdun) maar de Fransen drijven de Duitsers terug. Bij zonsopgang vallen de Duitsers aan in Polygon Wood (Ieper) maar worden ook hier teruggeslagen. Hevige gevechten op 40 kilometer ten zuiden van Czernovitz. Belgische troepen zijn actief ten noorden en noordoosten van Mahenge. Britse troepen achtervolgen de Duitsers meer ten zuiden van Mahenge. Peru verbreekt diplomatieke betrekkingen met Duitsland. Georgië start met een eigen leger.

Zondag 7 oktober
Duitse aanvallen op Reutel (Ieper) worden afgeslagen. Ook een grootschalige aanval van de Duitsers in Champagne wordt tot staan gebracht door de Fransen. Aan het oostfront lanceren de Duitsers een offensief op 40 kilometer ten oosten van Riga maar zonder succes. De artillerie is actief op het Bainsizzaplateau en op Carso. Een Oostenrijkse aanval op het massief van Costabelle wordt gestopt. Aan het Gazafront bestoken de Britse en Turkse artillerie mekaars posities. Uruguay verbreekt diplomatieke relaties met Duitsland. De Parijse kamer van koophandel kondigt aan dat de oogst de schraalste resultaten oplevert sinds 50 jaar. De regering maakt gelden vrij om graan in te voeren.

maandag 8 oktober
Aan het Aisnefront bestormen Duitsers en Fransen mekaars loopgraven nabij Craonne maar geen van beide zijden slaagt erin door te breken. Duitsers slaan een Franse aanval ten zuidwesten van Beaumont (Reims) af. Russische en Duitse schepen raken slaags tussen Oesel eiland en boordwest-Koerland, Rusland geraakt verlamd door een spoorwegstaking, Oekraine stelt een regering samen om haar nieuwe onafhankelijkheid te bevestigen. Kerenski vormt een nieuwe regering.

dinsdag 9 oktober
Derde fase in de derde slag om Ieper : Fransen en Britten vallen aan in het oosten en noordoosten en nemen daarbij de rand van het bos van Houthulst in. De geallieerden rukken ook op richting Passendale en maken 2.000 krijgsgevangenen. Een Duitse tegenaanval drijft de Britten terug naar de spoorlijn Ieper-Standen. Ten noorden van het bos van Chaume (Verdun) zijn er artillerieduels. Duitse luchtmacht is actief bij Oesel eiland (Riga0. Hoessein Kamel, sultan van Egypte sterft en wordt opgevolgd door zijn broer Ahmed Foead. In de Duitse marine is er sprake van muiterij. Ten noorden van het Eyassimeer wordt het laatste Duitse guerilla detachement gevangen genomen. Belgen bezetten Mahenge, een voormalig Duits hoofdkwartier in Tanzania en maken daarbij 260 gevangenen.

woensdag 10 oktober
Fransen consolideren hun posities in de vallei van de Korverbeek (Ieper). Duitsers nemem loopgraven in de eerste linies inten noorden van het bos van Chaume (Verdun). Portugezen veroveren een Duitse post bij Mauta op 40 kilometer van de Rovumarivier (Oost-Afrika). Duitsers bombarderen Russische transporten nabij Oesel eiland (Riga).

Donderdag 11 oktober
De Fransen stoppen een Duitse tegenaanval ten oosten van Dreibank (?)  bij Ieper. Duitsers geraken tot in de loopgraven ten noorden van heuvel 344 (Verdun) maar worden door de Fransen terug verdreven. Duitsers winnen terrein ten zuidoosten van Segewold (Riga). Duitsers verbroederen met Russen in de Rigasector. Turkse aanval in Armenie 22 kilometer ten zuidwesten van Erzingan wordt afgeslagen. De Kaiser bezoekt Sofia.

Vrijdag 12 oktober
Britten vallen aan ten noordoosten van Ieper over een front van 10 kilometer richting spoorlijn Ieper-Roeselare. De regen stopt hun opmars. Duitse aanvallen in Champagne worden gestopt door de Fransen. Duitsers landen in de Taggabaai ten noorden van het Oeseleiland (Riga) en Dago eiland en vernietigen Russische kustbatterijen, waarna de Russiche vloot tussenbeide komt. Oostenrijkse aanval in de regio van Monte Costabella wordt afgeslagen.

zaterdag 13 oktober
Duitsers sturen verser troepen naar Oeseleiland. Arensburg wordt bezet. Duitse mijnenvegers gesignaleerd tussen Koerland en Oesel eiland.  Artillerie is zeer actief aan de boven Isonzo. Belgen slaan Duitse aanvallen af ten zuidoosten van Mahenge.

zondag 14 oktober
Tseel en Arensburg staan in brand. Russen die de Irbek zeeëngte bewaken, worden afgesneden op het Sworbe schiereiland. Duitse oorlogsschepen zetten troepen aan land op de eilanden Runo en Abro (Riga). Britse mijnenveger “Bregonia” en kruiser “Champagne” zinken. Groot-Brittanie neemt maatregelen om op te treden tegen gebrek aan voedsel, petroleum en kolen. Oekraïne verklaart zichzelf onafhankelijk.

maandag 15 oktober
Britse luchtmacht valt de dokken in Brugge aan. Duitsers nemen 3.500 Russen gevangen in de nabijheid van Oesel eiland. Duitsers rukken op in het Sworbe schiereiland. In Oost-Afrika worden de Duitsers richting Nyangoa terug gedreven.

dinsdag 16 oktober
Duitse luchtaanval op Nancy. Franse aanval ten westen van Craonne wordt afgeslagen door de Duitsers. Oesel eiland is volledig in Duitse handen. Duitsers beweren 10.000 krijgsgevangenen gemaakt te hebben. Ze slagen er niet in om een brug over de Dvina te leggen. Belgen redden een konvooi gevangenen ten zuidoosten van Mahenge (Oost-Afrika). Russisch vloot helpt de verdedigers in Moon Sound (Riga). Het slagschip “Slava” zinkt.

woensdag 17 oktober
Grote artillerieactiviteit ten noordoosten van Soissons. Duitsers veroveren Franse loopgraven bij heuvel 344 (Verdun). Een Duitse poging om te landen op Dago eiland nabij Riga wordt door de Russen verijdeld. In Oost-Afrika bezetten de Britten Byangoa. Duitse raiders zinken 9 koopvaardijschepen en 2 destroyers nabij de kust voor Bergen (Noorwegen).

donderdag 18 oktober
De Russen evacueren Moon eiland nabij Riga. Hernieuwde gevechten aan de fronten nabij Trentino en Carnia. Gevechten tussen Duitsers en Britten nabij Nyangoa (Oost-Afrika).

vrijdag 19 oktober
13 zeppelins vallen Londen en oost-Engeland aan. 5 zeppelins worden neergehaald. Duitsers landen op Dago eiland.

Zaterdag 20 oktober
Hevige artilleriebombardementen aan het Aisnefront. De eilanden Dago en Schilden voor Rig zijn nu allebei in Duitse handen. Aan de andere kant trekken de Duitsers hun troepen terug tot 50 kilometer ten oosten van Riga bij Skuli-Lemberg naar voorbereide posities. Duitsers slaan een Franse aanval af tusse de Skumbivallei en het Ochridameer in Macedonie. Turkse troepen worden over de Dialarivier in Irak teruggedreven. Een Britse duikboot brengt een Duitse Dreadnought en transportschepen tot winken in de golf van Riga. De geallieerden erkennen het Poolse nationaal comite.

Zondag 21 oktober
De Duitsers lanceren een zware aanval op Bezonvaux (Verdun). De Britten bombarderen Saarbrucken en de Duitsers Duinkerke. De Russen verhinderen een Duitse landing op het Verder schiereiland nabij Riga. Een Duitse landing wat verderop lukt dan weer wel, Duitsers beweren 20.000 krijgsgevangenen en 100 kanonnen buit gemaakt te hebben. Aan het Italiaanse front wordt Monastir weer gebombardeerd. Britse schepen bombarderen Oostende. De Russische Soviet maakt vredesvoorwaarden bekend.

Maandag 22 oktober
Fransen en Britten rukken op over een front van 4 km tussen Poelcapelle (Ieper) en het bos van Houthulst. Het zuidelijk deel van het bos wordt ingenomen en 200 Duitsers geraken in krijgsgevangenschap. In de nacht van 21 op 22 oktober trekken de Duitsers terug over een wijd front tussen de baai van Riga en de Dvina rivier. Italianen slaan een sterke Duits-Oostenrijkse aanval aan het Cadorefront af. In Petrograd hodt de Soviet een stormachtige bijeenkomst. Trotsky vraagt om vrede en beschuldigt Kerenski van verraad. De verdediging van Petrograd wordt opgezet. De VSA beginnen met de inbeslagname van grondstoffen die kunnen dienen voor oorlogsdoeleinden en die door de Duitsers in de VS zijn aangekocht en opgeslagen tijdens de eerste 2 jaar van de oorlog.

Dinsdag 23 oktober
Grote Franse overwinning aan de Aisne, ten noordoosten van Soissons. De Fransen rukken 3 km op over een front van 10 km, maken 8.000 krijgsgevangenen en 70 kanonnen buit. De Duitsers veroveren posities op heuvel 344 (Verdun) maar worden er terug verdreven. Duitse aanval nabij Poelkapelle wordt afgeslagen. Ook nabij Ieper worden de Duitsers tegen gehouden, Duitse landing 12 km ten zuiden van Verder mislukt. Ten noordoosten van Riga trekken de Duitsers zich 30 km terug en vernietigen bruggen op de terugtocht. De Monte Rombon aan de Bainsizza wordt hevig gebombardeerd. Turkse troepen nabij Smarra (noordwesten van Bagdad) worden verdreven door de Britten.

Woensdag 24 oktober
Fransen bereiken de oevers van het Oise-Aisne-kanaal en hebben met hun opmars al 11.000 krijgsgevangenen gemaakt. Duitse aanval op het bos van Chaume (Verdun) wordt afgeslagen. Duitse aanval op het bos van Houthulst nabij Ieper mislukt. Russen beginnen met de evacuatie van Kronstadt. Russen rukken op naar Dvina op 50 km ten zuidoosten van Riga. Tijdens een dikke mist lanceren Oostenrijkers en Duitsers een aanval over een front van 30 km en breken door de linies van het 2e Italiaanse leger bij Tolminom Caporetto en Plezzo. 10.000 Italiaanse soldaten gaan in krijgsgevangenschap.

Donderdag 25 oktober
Duitsers veroveren posities ten noorden van het bos van Chaume (Verdun). Fransen rukken verder op aan het Aisne-front; Filain wordt ingenomen. Duitse pogingen om hun posities op het Verder schiereiland te versterken, mislukken. Italianen trekken zich terug van Plezzo naar het zuidwesten van Tolmino en maken zich klaar om het Bainsizzaplateau te evacueren. Duitsers beweren 30.000 krijgsgevangenen en 300 kanonnen te hebben buit gemaakt. Duitse schepen van het Moon Sound eiland (ook wel Muhu) bombarderen het Kuno eiland nabij Pernau (Riga). Het kabinet van Boselli valt in Italië. Fransen en Britten houden een bijeenkomst rond militaire dienstplicht. Sinn Fein vergadert in Dublin

Vrijdag 26 oktober
Fransen en Britten vallen Duitse linies nabij Ieper aan. Britten verstevigen hun posities van Passendaele tot Poelkapelle. Italianen verlaten het plateau van Bainsizza. Duitsers beweren 60.000 krijsggevangenen en 500 kanonnen te hebben buitgemaakt, Duitsers bombarderen Khainash, 55 km ten zuiden van Pernau (Riga). Brazilië is in staat van oorlog met Duitsland.

zaterdag 27 oktober
Fransen rukken verder op langs het Aisne-front, ze bezetten de boerderij van Froidmont maar slagen er niet in het kanaal over te steken. Fransen en Belgen rukken op langs de weg tussen Ieper en Diksmuide. Duitsers verlaten het Verder schiereiland (Riga). Ten westen van de Isonzo is Cividale in vlammen. Duitsers bezetten de stand en maken 80.000 krijsgevangenen. Britse cavalerie in actie aan het Gazafront. Amerikaanse artillerie en infanterie is voor het eerst actief in Frankrijk. Het Spaanse leger brengt de regering ten val.

Zondag 28 oktober
Fransen proberen het Oise-Aisne-kanaal over te steken maar mislukken. Duitse aanval in Champage wordt afgeslagen. Fransen rukken verder op in Belgie. Duitsers winnen verder posities in ht bos van Chaume tot aan Bezonvaux (Verdun). Italiaanse 2e en 3e leger trekken wich terug. Oostenrijkers bezetten Gorizia. Duitsers beweren 100.000 Italianen krijgsgevangen te hebben gemaakt.

Maandag 29 oktober
Duinkerken, Calais en Belfort worden gebombardeerd. Duitsers veroveren Udine, voormalige plaats van het Italiaanse hoofdkwartier. Oostenrijkers drijven de Italianen terug langsheen het Carnia-front.

Dinsdag 30 oktober
Britten vallen aan bij slecht weer tussen Poelkapelle en Passendale. Ze worden daarna terug uit Passendale verdreven. Britten bombarderen Saarbrucken en Pirmasens. Italianen vallen terug op posities bij de Tagliamento rivier.

Woensdag 31 oktober
Luchtaanval op Kent, Essex en Londen maken 10 doden en 22 gewonden. 2e en 3e Italiaanse leger zitten nu achter de Tagliamento. Britten nemen Beerscheba in en maken 1800 Turkse krijgsgevangenen.

November

Donderdag 1 november
Britse piloten bombarderen Kaiserslautern. Turken lijden een nederlaag bij Gaza. Onrust in Petrograd : maximalisten dreigen met gewapende actie.

Vrijdag 2 november
Duitse artillerie is actief ten oosten van Ieper. Grote Franse overwinning aan de Aisne. Duitsers trekken zich terug van de Chemin des Dames over een front van 18 km. Italianen reorganiseren hun legers achter de Tagliamento. Duitsers bereiken de oostelijke oever. Britten nemen posities ten noorden van Beersheba. Britten drijven Turken terug nabij Dur, 130 km boven Bagdad. In Kattegat zinken Britse destroyers een Duitse hulpkruiser en 10 gewapende patrouilleboten.

Zaterdag 3 november
Schermutselingen rond Ieper. Fransen rukken op in de regio rond Corbeny en bereken de zuidelijke oever van de Ailette. Duitsers en Russen verbroederen aan het noordelijk front. Duitse druk op de Tagliamento verhoogt. Fransen komen Italianen te hulp. Ten westen van het Gardameer vallen de Duitsers Italiaanse posities aan. Britten en Belgen rukken op in Oost-Afrika en drijven de Duitsers oostwaarts.

Zondag 4 november
Aanvallen aan de fronten in Ieper en Arras. Artillerieactiviteit ten noorden van het bos van Chaume (Verdun). Fransen consolideren hun nieuwe posities aan de Chemin des Dames. Britse troepen komen aan in Italie. Lloyd George en Painleve vertrekken naar Italie. Generaal Tumanov volgt Verkhovski op als Russiche minister van oorlog

Maandag 5 november
Duitsers en Oostenrijkers steken de Tagliamento over ten noorden van Pinzano en maken daarbij veel krijgsgevangenen. De druk op de Italiaanse linkervleugel neemt toe. Britse en Franse troepen komen toe in Italie. Britten vallen Turkse posities aan tussen Gaza en Beersheba.

Dinsdag 6 november
Britten vallen bij zonsopgang aan nabij Ieper. Canadezen nemen Passendale in. Einde van de 3e slag bij Ieper. Italianen trekken verder terug. Ze verlaten hun posities bij de Tagliamento. Duitsers en Oostenrijkers naderen Maniago. Hernieuwde Duitse aanvallen bij Trentino. Generaal Allenby bezet Khuweilfesh, 18 km ten noorden van Beersheba. Generaal Maude bezet Tekrit. De geallieerden houden een conferentie in Rapallo nabij Genoa om de Italiaanse crisis te bespreken.

Woensdag 7 november
Britten consolideren hun stellingen in Passendale. Er komen geen Duitse tegenaanvallen. Duitsers vallen Fransen aan bij het bos van Chaume (Verdun). Italianen op de vlucht van de Tagliamento naderen de rivier Livenza. Duitsers beweren vele duizenden krijgsgevangenen te hebben gemaakt. Generaal Allenby neemt Gaza in. Zijn troepen rukken verder op en bereiken de Wadi Hesi. 12 km ten noorden van Gaza. Britse en Franse oorlogsschepen steunen deze troepen door operaties langs de kust. Een overeenkomst tussen de VSA en Japan over hun beider interesses n China wordt gepubliceerd. De Bolsjewistische revolutie verspreidt zich in Petrograd.

Donderdag 8 november
2 succesvolle Britse aanvallen nabij Fresnoy en Armentieres. Hevige artilleriegevechten langs het westelijk front. De Duitsers vechten een weg over de Livenza rivier en vervolgen de Italianen naar de Piave rivier. Tussen Tolmezzo en Gemona verliezen 17.000 Italianen hun contact met de rest van het leger en ze geven zich over. Generaal Allenby vervolgt zijn overwinningreeks in Palestina. Turken trekken zich terug ten noorden van Hebron en Jerusalem. Staatsgreep gevolg door gevechten in Petrograd. Bolsjewieken onder Lenin zetten Kerenski af die de vlucht neemt. De revolutionairen kondigen aan dat een “ogenblikkelijke democratische vrede” hun eerste doelstelling is.

Vrijdag 9 november
Hevige luchtgevechten aan het westelijk front. Italianen nemen stellingen in aan de Piave. Duitsers rukken verder op en bezetten Asiago. Generaal Fayolle is de aanvoerder van Britse en Franse troepen in Venetie. Geallieerde ministers bezoeken de koning van Italie aan het front. Generaal Diaz volgt generaal Cardorna op. De conferentie van Rapallo besluit een Supreme Allied War Council op te richten voor het westelijk front. De Sovjets roepen de soldaten op om hun kant te kiezen.

Zaterdag 10 november
Engelsen en Canadezen voeren succesvolle aanvallen uit ten noorden en noordwesten van Passendale. Duitsers worden verjaagd uit het bos van Chaume door de Fransen. Oostenrijkse opmars wordt gestopt aan het Asiagofront. Aan de bovenloop van de Piave nemen de Duitsers Belluno in. Generaal Allenby rukt verder op en neemt Ascalon in. Gevechten nabij Esdud. In Oost-Afrika nemen de Britten Ndonda in. Duitsers trekken zich terug uit Mahenge. Troepen die trouw zijn gebleven aan Kerenski rukken op naar Petrograd.

Zondag 11 november
Nog een jaar te gaan ! Duitse artillerie beschiet Britse stellingen in en nabij Passendale. Duitsers worden verdreven van de Hartmannsweilerkopf (Verdun). Oostenrijkers zakken vanuit Belluno langs de Piave af naar Feltre. Ze hernieuwen hun aanvallen op het Asiagoplateau maar zonder succes. Turken zetten nieuwe verdedigingslinies op nabij Jerusalem en Herbon. In Oost-Afrika komen 2 Britse kolonnes samen bij Ndonda. De Duitsers vluchten de heuvels in nabij de grens met de Portugese kolonie. De troepen van Kerenski naderen Tsarskoe Selo (Petrograd).

Maandag 12 november
Hevige artilleriegevechten rond Ieper. Langs de benedenloop van de Piave vestigen de Oostenrijkers een bruggehoofd bij Zenson, 30 kilometer ten noordoosten van Venetië. De Italianen ontruimen Fonzaso en de posities in de bergen die over de Brenta kijken, Generaal Allenby valt nieuwe Turkse posities aan op de Wadi Sughei, 18 kilometer ten noorden van Ascalon. Na gevechten bij Tsarskoe Selo eisen Trotsky en Lenin de overwinning op de troepen van Kerenski op.

Dinsdag 13 november
Duitse artillerie bombardeert de geallieerde posities bij Ieper en Passendale gevolgd door infanterieaanvallen. Britten slaan deze aanvallen af. Succesvolle Belgische raid ten zuidoosten van Nieuwpoort. Duitse aanval op Reims mislukt. Duits bombardement van Calais. Oostenrijkse troepen steken de Piave over nabij Zenson en Grisolera. Britten drijven de Turken weg van Wadi Sugheir en maken daarbij veel krijgsgevangenen. De Turken trekken zich terug tot Wadi Surar, 12 km ten zuiden van Jaffa. Gevechten in Moskou en Petrograd tussen de bolsjewieken en aanhangers van Kerenski.

woensdag 14 november
Britten consolideren hun posities ten noordwesten van Passendale. Italianen houden stand aan de Piave. Generaal Allenby rukt verder op in Palestina en bereikt de spoorlijn naar Jerusalem. De Britse marine verliest een destroyer en een monitor langs de kust bij Palestina. Kerenski’s nederlaag zorgt voor verwarring in Petrograd.

donderdag 15 november
Duitse aanvallen ten noorden van de weg naar Menen en ten noordoosten van Passendale worden afgeslagen. Italianen geven terrein prijs aan beide zijden van de Brenta. Oostenrijkers veroveren Cismon. Aan de benedenloop van de Piave houden de Italianen stand. Geallieerde versterkingen komen dagelijks toe. Generaal Allenby staat op 5 km van Jaffa. Sinds 31 oktober zijn er meer dan 9.000 krijgsgevangenen gemaakt, Duitsers worden in Afrika uit Chivata verdreven. Clemenceau vormt een nieuwe regering waarvan hij de eerste minister wordt. Kerenski vlucht en de bolsjewieken grijpen de macht in Petrograd. Hevige gevechten in Moskou waar al meer dan 4.000 doden zijn gevallen.

Vrijdag 16 november
Hevige gevechten rond Passendale. Geallieerde luchtmacht steunt de infanterie met luchtaanvallen achter het front. Oostenrijkers drukken op het Italiaanse front aan de Piave. De Italianen geven terrein prijs tussen de Brenta en de Piave, worden verjaagd van de Monte Prassolan en trekken zich terug naar de Monte Grappa. Aan de benedenloop van de Piave houden ze wel stand.

Zaterdag 17 november
Britten veroveren terrein rond Passendale. Succesvolle aanval ten zuiden van de Skarpe. Fransen vallen aan ten zuidoosten van Saint-Quentin en in de Champagne. De Duitsers nemen Quero en de Monte Cornella in. De Britten veroveren Jaffa. Duitse en Britse oorlogsschepen vechten het uit in Helgoland. In Oost-Afrika nemen de Britten Lutshemi in.

Zondag 18 november
Artillerie is zeer actief aan het westelijk front. Duitsers vallen aan ten noordwesten van Saint-Quentin. Italianen worden verdreven uit de versterkte posities van Monte Tomba maar blijven sterk weerstand bieden. Oostenrijkers vallen aan in zuidelijk Albanië en proberen de Voyusa rivier over te steken op 18 km ten noorden van Valona. Sir Stanley Maude, verovervaar van Bagdad, sterft aan de cholera in Mesopotamië (Irak). In Oost-Afrika geeft een groep vam 262 Duitsers en 700 Askari zich aan de Britten over op 25 km ten zuidoosten van Chivata. Een Britse patrouilleboot zinkt in de middellandse zee na een duikbootaanval, Petrograd is volledig in handen van de bolsjewieken. Het gerucht gaat de ronde dat Rusland snel uit de oorlog gaat stappen.

Maandag 19 november
Fransen boeken succes in het bos van Chaume. Italianen houden vast aan hun posities in de bergen en stoppen de Oostenrijkse aanvallen. Ook aan de benedenloop van de Piave geraken de Oostenrijkers niet verder. Britten rukken verder op in de heuvels van Judea en staan op 10 km van Jerusalem. Bolsjewieken bieden een aanbod aan de oorlogvoerende partijen voor een onmiddellijke wapenstilstand.

Dinsdag 20 november
Britten rukken op bij Cambrai. Het 3e leger onder Luitenant-Generaal Byng valt aan over een front van 15 km tussen Saint-Quentin en de Skarpe. De Britten breken door de Hindenburglinie, nemen talrijke dorpen in en maken meer dan 8000 krijgsgevangenen. In Italië falen alle Oostenrijkse aanvallen. Britse en Italiaanse marine werkt samen met het landleger aan de kust. Turken verdedigen hardnekkig de weg naar Jerusalem.

woensdag 21 november
Het Britse succes duurt voort : ze heroveren Franse dorpen en bereiken Fontaine-Notre-Dame op 5 km van Cambrai. Fransen vallen aan op het plateau van Craonne ten zuiden van Juvincourt. Bolsjewieken ontslagen generaal Dukhonin, de opperbevelhebber, omdat hij weigert een wapenstilstand te onderhandelen. Krilenko is zijn opvolger. Oorstenrijkers vallen aan tussen de Brenta en de Piave maar hebben enkel succes op de Monte Fontana Secca. Generaal Allenby stuurt zijn troepen naar de Nebi Samwil, 8 km ten noorden van Jerusalem. Turkse tegenaanvallen blijven zonder succes. Britse troepen nemen heel wat Duitsers krijgsgevangen in Oost-Afrika bij Simba en Nevala. De Oekraiense republiek wordt uitgeroepen en maakt deel uit van de Russische federale republiek.

Donderdag 22 november
De Britten consolideren hun veroverde posities maar verliezen Fontaine-Notre-Dame weer aan de Duitsers. Ten zuiden van Juvincourt lanceren de Duitsers een tegenaanval zonder succes. Lenin staat de troepen aan het front toe om vredesonderhandelingen te starten met de vijand. De gevechten in de bergen tussen Oostenrijkers en Italianen gaan verder. Aan de benedenloop van de Piave geraken de Oostenrijkers geen stap vooruit. Ze vallen de Italiaanse posities in Albanië aan tussen de rivieren Osum en Voyusa. De Britten nemen een Turkse post bij Jabir in, op 22 km van Aden. Duitsland kondigt de uitbreiding aan van de verboden zone voor scheepvaart tot verontwaardiging van Nederland

Vrijdag 23 november
Britse nachtelijke aanval ten zuidoosten van Ieper. Niet alleen daar boeken de Britten terreinwinst maar eveneens ten westen van Cambrai. De regering van Lenin vaardigt een decreet uit over het ontbinden van het tsaristische leger.

Zaterdag 24 november
Hevige gevechten in het dorp en het bos van Bourlon. Britten en Duitsers nemen het geregeld van mekaar over. Fransen zijn succesvol aan het Verdun front. Oostenrijkse aanvallen mislukken op het Asiago plateau. Generaal Sir Herbet Plumer wordt aangeduid als aanvoerder van de Britse strijdkrachten in Italië. Luitenant-Generaal Sir W.R. Marshall volgt Sir Maude op in Mesopotamië (Irak). Trotsky begint een aantal geheime Russische verdragen met andere landen te publiceren.

Zondag 25 november
Na een reeks aanvallen weten de Duitsers een deel van het dorp van Bourlon terug te heroveren. Fransen vallen aan in de regio van Samogneux, ten noorden van Verdun. Ze maken daarbij 800 krijsgevangenen. In Baranovichi (Rusland) zijn er weer verbroederingen tussen Russen en Duitsers. Hevige berggevechten tussen de Brenta en de Piave. Oostenrijkse aanvallen worden afgeslagen. In de nacht van 25 op 26 november steken de Oostenrijkers de Osum rivier over in het zuiden van Albanië. Bereden troepen nemen Ain Karim in op 6 km ten westen van Jerusalem. Britse patrouilles steken de Auja rivier over maar worden teruggedreven voor de Turken.

Maandag 26 november
De artillerie is zeer actief rond Ieper. Oostenrijkse aanval wordt gestopt in de Brentavallei op 3 km van San Marino.

Dinsdag 27 november

Hevige gevechten in en rond Fontaine-Notre-Dame en Bourlon. De Britten rukken op en nemen 500 krijgsgevangenen. Duitse aanval ten westen van Moeuvres wordt afgeslagen. Fransen boeken succes nabij Heuvel 344 (Verdun). In Nevala – Oost-Afrika geeft kolonel Tafel zich onvoorwaardelijk over samen met 3.500 Duitse en inheemse soldaten. Brazilië maakt een overeenkomst met Frankrijk over het gebruik van 30 Duitse schepen die in beslag waren genomen voor het vervoer van voedsel voor de geallieerden.

Woensdag 28 november
Duitsers bombarderen Bourlon en Ieper. Italiaanse artillerie bestookt Oostenrijkse schepen op de benedenloop van de Piave. In Albanië vallen Oostenrijkse Italiaanse stellingen aan op 12 km ten noordoosten van Avlona. Estland verklaart zichzelf onafhankelijk.

Donderdag 29 november

Britten boeken kleine terreinwinst in de bossen rond Bourlon. Duitsers vallen Belgische stellingen aan nabij Aschhoop. Artillerieactiviteit rond Ieper. De wapens zwijgen aan het Russische front. Maar in Moldavië beschieten Russische artilleristen nog steeds de vijandelijke stellingen. Oostenrijkers vallen aan in de vallei van de Piave maar worden teruggeslagen. Britse monitor vernietigt een brug nabij Passarella. Duitsland aanvaardt het vredesvoorstel van Lenin.

Vrijdag 30 november
Aan het front rond Cambrai vallen de Duitsers de vooruitgeschoven Britse stellingen aan bij Venduille, Bourlon en Moeuvres. Ze bereiken La Vacquerie en Gouzeaucourt. De Britten weten La Vacquerie te heroveren. Franse en Britse artillerie neemt de Oostenrijkse stellingen onder vuur nabij Monastir. en de vallei van de Vardar. De Australische cavalerie omsingelt Turken bij Auja (Palestina). Britten vallen Turkse posities aan bij Beth Horon.

December

Zaterdag 1 december
Ten zuidwesten van Cambrai heroveren de Britten Gonnelieu maar ze moeten hun stellingen rond Masnières prijsgeven. De Duitsers vallen aan in het bos van Bourlon en beweren 4000 Britten en 60 kanonnen te hebben buit gemaakt. Ook in Verdun halen de Duitsers uit ten noorden van het bos van Fosses. Lenin eist de overgave van generaal Dukhonin, opperbevelhebber. De Russische generale staf geeft zich over in Mohilev. De vijandelijkheden tussen Duitsers en Russen worden deels gestaakt. Duits Oost-Afrika is volledig veroverd door de Britten : Von Lettow – Vorbeck trekt zich terug over de Rovuma rivier.

Zondag 2 december
In Cambrai proberen de Duitsers tevergeefs een hoogte nabij La Vacquerie onder controle te krijgen. Ten noorden van Passendale wordt er gevochten. In Brest-Litovsk heet prins Leopold van Beieren de Russische en Duitse vredesonderhandelaars welkom. Intense artillerieactiviteit op het Asiagoplateau nabij Trentino.

Maandag 3 december
Britten trekken zich terug uit La Vacquerie en ten oosten van Marcoing. Ze winnen wel terrein ten zuidwesten van “Polygon Wood” (Zonnebeke – Ieper). Generaal Dukhonin wordt vermoord door een groep soldaten en matrozen in het station van Mohilev. Generaal Kornilov weet te ontsnappen. De Britten verdrijven de Turken uit Kara Tepe. De Turken doen de gebieden tussen de rivieren Nahrin en Diala overstromen. Eerste dag van voedselrantsoenering in Rome.

Dinsdag 4 december
De Britten ontruimen het bos bij Bourlon. De Duitsers proberen de gebieden rond Avocourt en Forges (Verdun)  te veroveren maar tevergeefs. Oostenrijkse artillerie is zeer actief nabij de Brenta rivier.

Woensdag 5 december
Britse piloten bombarderen Zweibrucken en Saarbrucken. Duitsers en Oostenrijkers rukken op nabij Asiago, ze bestormen Monte Zomo en Castelgomberto en vallen Melette aan. Hierbij zouden 11.000 Italianen krijgsgevangen zijn gemaakt. Britten nemen de Sakaltutan pas in op de weg naar Deli Abbas-Kifri. Succesvolle  Britse luchtaanvallen aan de Belgische kust.

Donderdag 6 december
Londen en de counties in het zuidoosten worden aangevallen door 25 Duitse vliegtuigen. 2 vliegtuigen worden neergehaald. Er vallen 8 doden en 28 gewonden. Roemenië wordt verplicht uit de oorlog te stappen als gevolg van het Russische staakt-het-vuren. Oostenrijkers nemen Monte Sisemol in. De aanvallen in Val Frenzela mislukken. In de VSA wordt een nationalisatie van de spoorwegen aangekondigd. Rellen in Lissabon.

Vrijdag 7 december
Britten houden stand nabij La Vacquerie. Einde van de slag om Cambrai. De Italianen trekken zich verder terug naar stellingen nabij Melette. Oostenrijkers beweren 15.000 krijsgevangenen te hebben gemaakt sinds 4 december. Britten nemen Hebron in op 30 km ten zuiden van Jerusalem.  President Wilson tekent de oorlogsverklaring van de VSA aan Oostenrijk-Hongarije. Ecuador verbreekt zijn relaties met Duitsland.

Zaterdag 8 december
Kleine schermutselingen ten westen van Graincourt (zuidwesten van Cambrai). Hevige artilleriebeschietingen ten noordoosten van Verdun. Fransen en Britten vervoegen de Italianen in het Montellodistrict (Piave). Geallieerde luchtmacht is actief in de Frenzelavallei. Britten hebben Jerusalem van het achterland geïsoleerd. Lokale autoriteiten willen de stad overdragen. Duitsers veroveren Portugese stellingen bij Ngoma aan, de Rovumarivier.

Zondag 9 december
Wapenstilstand aan het Roemeense front begint vandaag. Hevige gevechten rond het Oostenrijkse bruggehoofd aan de benedenloop van de Piave op 20 km van Venetië. Italianen houden stand. Jerusalem geeft zich over aan de Britten. Italiaanse schepen varen de haven van Trieste binnen en brengen de “Wien” tot zinken.

Maandag 10 december
Duitse aanval in het bos van Chaume (Verdun) wordt afgeslagen. Bolsjewieken verslaan generaal Kornilov bij Tamarovka (noorden van Charkov). Britse luchtmacht bombardeert vliegvelden nabij Gent en Brugge. Panama verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog.

Dinsdag 11 december
General Allenby komt aan in Jerusalem. Meneer Balfour verklaart dat hij in september een Duits vredesvoorstel heeft ontvangen.

Woensdag 12 december
De Duitsers veroveren Britse stellingen tussen Bullecourt en Queant (westen van Cambrai). Gevechten tussen Bolsjewieken en Kozakken nabij Rostov aan de Don. Roemenen tekenen wapenstilstand. Hevige Oostenrijkse aanvallen rond de Monte Grappa tussen de Brenta en de Piave. Franse regering besluit minister Caillaux voor de krijgsraad te brengen. Cuba verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog.

Donderdag 13 december
Gevechten rond Ieper, Cambrai en Verdun. Generaal Kornilovs troepen worden aangevallen door de Bolsjewieken nabij Bielgorod. Britten bouwen stellingen tussen Jerusalem en Jaffa.

Vrijdag 14 december
Rostov wordt bezet door de Bolsjewieken. Italianen geven Col Caprile over.

Zaterdag 15 december
Sneeuw hindert de gevechten aan het westelijk front. Duitsers worden verdreven uit het bos van Chaume (Verdun). Russische wapenstilstand wordt ondertekend. Na 6 dagen van gevechten dringen de kozakken onder generaal Kaledin Rostov binnen. De lokale leiders van de Bolsjewieken vluchten naar de Zwarte-zee-vloot. Generaal Guillaumet volgt generaal Surrail op als bevelhebber van de troepen in Salonika. Bolsjewieken stellen Oekraïne een ultimatum voor vrije doorgang voor hun troepen.

Zondag 16 december
Italianen heroveren stellingen  in de Brentavallei. Geallieerde luchtmacht bombardeert magazijnen in Cestovo (Macedonia). In de Ionische zee zinkt een Franse destroyer 2 onderzeeboten.

Maandag 17 december
Gevechten aan het kanaal Ieper-Komen. Oostenrijkers worden verdreven van de bovenloop van de Brenta.

Dinsdag 18 december
Luchtaanval op Londen, Essex en Kent eist 14 doden en 85 gewonden. Hevige luchtduels aan het noordelijke front eindigt in het voordeel van de geallieerden. De burgeroorlog breidt uit in de Oekraïene. Het Italiaanse 4e leger wordt zwaar aangevallen babij Monte Asolone.

Woensdag 19 december
Hevige gevechten in de Piavedelta. Britse artillerie is zeer actief bij Montello.

Donderdag 20 december
Ten westen van Mesen veroveren de Duitsers een Britse voorpost onder beschutting van de mist. Italianen nemen een deel van de Monte Asolone opnieuw in. Duits vredesvoorstel komt aan in Washington.

Vrijdag 21 december
Hevige gevechten rond de Hartmannsweilerkopf (Elzas). Italianen hebben nu de ganse Monte Asolone terug in handen.

Zaterdag 22 december
Duitsers vallen Britse voorposten aan nabij de spoorlijn Ieper-Staden. Vredesonderhandelingen in Brest-Litovsk gaan door. Oostenrijkers veroveren heuvels nabij Valstagna. Arabieren onder sjeik Feisul veroveren een Turkse troepentrein op de spoorlijn naar Hejaz. Britten rukken op ten noorden en oosten van Jaffa. Drie Britse destroyers worden voor de Nederlandse kust tot zinken gebracht.

Zondag 23 december
Gevechten nabij Poelkapelle, Epehy (zuidwesten van Cambrai) en in het bos van Caurières (Verdun). De Moldavische republiek, met inbegrip van Besarabië, wordt uitgeroepen in Kishinev.

Maandag 24 december
Mannheim aan de Rijn wordt aangevallen door de Britse luchtmacht. Duitse troepen die niet naar het westen of Italië gestuurd worden, verzamelen zch aan de zuidelijke en de Roemeense fronten. De telegraaf tussen Petrograd en het zuidwesten wordt onderbroken door de Oekraïense autoriteiten. Italianen heroveren veel van het verloren gegane gebied nabij de Brenta. Hevige sneeuwval aan het Italiaanse front. Franse aanvallen in Albanië. Britse vliegtuigen vallen vliegvellen aan in Brugge en elders in België.

Dinsdag 25 december
Hevige gevechten gaan door op de Asiagoplateau : doel is de overtocht over de Brentarivier te controleren. In Oost-Afrika blijven de Britten de Duitsers achtervolgen op 60 km ten zuiden van de Rovumarivier. Graaf Czernin antwoordt op de Russische vredesvoorstellen van 22 december.

Woensdag 26 december
Duitse artillerie bombardeert geallieerde stellingen bij Vimy en ten oosten van Ieper. Duitsers worden teruggedreven in het bos van Caurières (Verdun). Zware luchtgevechten op 25 km ten noorden van Venetië. In Palestina worden de Britten ’s nachts door de Turken aangevallen.

Donderdag 27 december
Bolsjewieken proberen Oekraïne over te halen samen te vechten tegen de kozakken. Turken en Duitsers proberen Jerusalem te heroveren.

Vrijdag 28 december
Veel activiteit aan beide zijden ten noorden van Saint-Quentin. Oostenrijkse bruggehoofden nabij Zenson (benedenloop van de Piave) worden vernietigd. Padua wordt gebombardeerd. Turken worden teruggedreven weg van Jerusalem. Ramah en Bertunia vallen in Britse handen.

Zaterdag 29 december
Duitse aanvallen ten zuiden van Saint-Quentin en nabij de spoorlijn Ieper-Staden. Padua wordt opnieuw gebombardeerd. Britten rukken verder op ten noorden van Jeruzalem. Duitse missie onder leiding van admiraal Kaiserling komt aan in Petrograd. Finse republiek vraagt internationale erkenning. Bolsjewieken nationaliseren alle banken.

Zondag 30 december
Ten zuiden van Marcoing (Cambrai) boeken de Britten terreinwinst op “Welsh Ridge”. Fransen bestromen Oostenrijkse loopgraven ten oosten van Monte Grappa. Britten nemen Bethel in.

Maandag 31 december
Duitse tegenaanvallen op “Welsh Ridge” (Marcoing) worden afgeslagen. Burgeroorlog in Rusland woedt in alle hevigheid. Veel officieren kiezen de kant van generaal Kaledin. Oostenrijkers moeten hun bruggehoofd nabij Zenson prijsgeven. Oostenrijkers bombarderen Treviso, Vicenza, Castelfranco en Bassano.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.