vader Evers op de website van Hamont-Achel

Vandaag heb ik zeer toevallig een foto van mijn eigen grootvader gevonden. Op de website van Hamont-Achel nog wel ! Ik wist al dat grootvader in 1916 in Auvours was geweest. En dan leek het voor de hand om even te googelen op Auvours + 1916. De tweede website die ik bekijk, is van de stad Hamont-Achel. En daar zie ik een foto van Hamontenaren die in 1916 in Auvours waren geweest. Ik bekijk deze foto en zie dat de man achteraan links toch wel een typisch Eversgezicht heeft. Hij lijkt heel sterk op familie van mij. Ik druk de foto af en laat ze aan mijn moeder zien. En die herkent de foto van bij haar moeder. De man achteraan links is inderdaad mijn grootvader.

HamontenarenInAuvours19160430_Bijgewerkt

tijd om wat samen te vatten

De komende 2 weken heb ik verlof. Tijd dus om een aantal websites te bekijken en netjes samen te vatten. Ik zou eerst moeten beginnen met het begin : de documenten van Martinus Evers samenvatten en zo zijn traject duidelijk te maken. Hoe weet ik dat hij bij het 23 heeft gezeten ? Dat soort zaken. En dan kan ik al eens kijken wat ik nu al weet van het 23e linieregiment. Zeker belangrijk is dat dit regiment is ontdubbeld in 1916, het jaar dat Martinus Evers zich in Folkestone heeft gemeld voor militaire dienst. En wat vind ik terug over het Folkestone van 1916 ?
Ondertussen heb ik ook een Facebookpagina aangemaakt voor Martinus Evers. Via de tijdlijn van Facebook heb ik de belangrijkste veldslagen van 1914-1918 vermeld, met foto’s gevonden via google. Maar het gaat dan om veldslagen waar voor Fransen, Engelsen en Duitsers bij betrokken zijn. Nu komt het erop aan de veldslagen van de Belgen op te zoeken en daar ook te vermelden.

Op Facebook

Ondertussen ben ik ook met een pagina op Facebook begonnen met de naam “Martinus Evers”. In feite wou ik deze Facebook pagina gebruiken als testpagina om Facebook applicaties uit te testen. Maar gaandeweg zag ik dat deze pagina ook uiterst geschikt was om zaken over mijn grootvader te publiceren. Zeker de tijdlijn is geschikt om historische gebeurtenissen over de eerste wereldoorlog weer te geven, verweven mat zaken uit de geschiedenis van mijn grootvader.
En al zoekend kom je uit op interessante websites. Zoals deze blog van een Nederlander. En dat terwijl Nederland neutraal is gebleven in de eerste wereldoorlog ! Meestal zijn Nederlanders niet zo gefascineerd door de eerste wereldoorlog. Maar de blog op http://veertienachttien.weblog.nl/ bewijst het tegendeel.

En eerlijk is eerlijk : Nederland mag dan neutraal geweest zijn, het speelde wel een cruciale rol hierin. Denk maar aan de smokkelwaar die over de grens richting België ging. En mijn grootvader is, met vele anderen, langs Nederland naar Engeland gevlucht om daar in het Belgische leger ingelijfd te worden.