Georgisch-Armeense oorlog

De wereldoorlog is nog maar net voorbij of er barst al een nieuw conflict uit. Op 7 december 1918 begint de Georgisch-Armeense oorlog. Na de vrede van Mudros (30 oktober 1918) trekken de Ottomaanse troepen zich terug uit het grensgebied van Georgië en Armenië. De Georgiërs claimen enkele districten waar de Armeniërs in de meerderheid zijn, onder meer Lori, Bortschalo en Akhalkalak

De Armeniërs laten dat niet over hun kant gaan en er volgt een grensoorlog. Die duurt tot 31 december 1918, wanneer Groot-Brittannië erin slaagt een wapenstilstand te bereiken. Erg lang kunnen de beide landen niet van de onderlingen vrede genieten, want Rusland grijpt de macht : in december 1920 in Armenië en in april 1921 in Georgië.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Onderstaande foto toont Armeense cavaleristen. 

Republiek Lemko

In de eindfase van de eerste wereldoorlog en in de periode erna vormen zich diverse nieuwe staten en staatjes, die soms maar een kortstondig bestaan leiden. Op 5 december 1918 ontstaat de republiek Lemko, soms ook wel de Roetheense volksrepubliek Lemko genoemd. De kersverse staat omvat het gebied rond Florynka (Polen), in het zuiden van Silezië.

In de beginselverklaring staat dat de republiek zich niet wil aansluiten bij de Poolse staat, maar in 1920 zal het toch zover komen. In de tussentijd zoekt de jonge republiek toenadering tot Rusland, maar omdat dat niet lukt, tracht ze tevergeefs zich aan te sluiten bij Karpato-Oekraïne, als een autonome provincie van Tsjecho-Slovakije.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Montenegro wordt geannexeerd

Koning Nicholaas van Montenegro, een absolute monarch, mag opstappen. Zijn land wordt op 26 november 1918 geannexeerd door het koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen. Hij is er natuurlijk niet gelukkig mee dat zijn koninklijke leven achter de rug is en zijn volgelingen evenmin. Ze voeren een guerrillastrijd die nog enkele jaren zal aanslepen.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

het einde van Oostenrijk-Hongarije

De Hongaarse regering zegt op 31 oktober 1918 de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie vaarwel, waarmee die na 51 jaar ophoudt te bestaan. In de voorafgaande dagen hebben ook al anderen het zinkende schip van de monarchie verlaten : de Tsjechen de Slovaken, de Kroaten, de Slovenen.

Anders dan de naam doet uitschijnen, omvatte die dubbelmonarchie niet alleen Oostenrijk en Hongarije maar ooit ook delen van het huidige Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Tsjechië, Slovakije, Servië en Roemenië, plus nog een aantal kleinere gebieden elders.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Oostenrijk-Hongarije_19181031

december 1913 – Kreta hoort voortaan bij Griekenland

Zo’n 100 jaar geleden wordt Kreta samengevoegd bij Griekenland. Dit was een gevolg van de eerste en tweede Balkanoorlog waarbij het Ottomaanse rijk terrein verloor aan Servie, Griekenland, Bulgarije en Roemenie. Ook onderling waren deze staten met elkaar aan het vechten om de erfenis van het Ottomaanse rijk. Dit bleef broeien tot in 1914. En wat beperkt had moeten blijven tot de derde Balkanoorlog zou uiteindelijk al heel snel uitgroeien tot de eerste wereldoorlog.

Balkans1913.2ndwar