Martinus Evers

Martinus Evers is mijn grootvader die in het Belgisch leger heeft gediend tijdens de eerste wereldoorlog. Vaak wordt er gesproken over de Groote Oorlog, omdat er zoveel landen bij betrokken waren en men toen nog niet wist dat er al gauw een volgende oorlog zou uitbreken.

Op deze pagina ga ik binnenkort alle materiaal verzamelen die ik over Martinus Evers heb. De blog zelf dient vooral om de sfeer te schetsen van die moeilijke oorlogsdagen zowel in België als daarbuiten.