Moeder van de Groote Oorlog

In zijn boek De Groote Klassenoorlog behandelt Jacques Pauwels eerst de lange 19e eeuw, die hij de moeder van de Groote Oorlog noemt. De 19e eeuw laat hij beginnen in 1789 met de Franse revolutie en het einde van het “ancien régime”. Deze 19e eeuw duurt tot 1914 wanneer er echt een breuk komt met het uitbreken van de Groote Oorlog. In deze pagina’s herneem ik een aantal interessante ideeën die voor mij een nieuw licht hebben doen schijnen op deze oorlog. Het begin van deze pagina’s is gestart in mei 2021 en zal nog verder uitgebreid worden als er voldoende tijd is. Wie niet kan wachten, raad ik het boek van Jacques Pauwels van harte aan.

de Baghdad Bahn : mogelijk de echter reden van de Britse oorlogsdeelname ?