Von Kluck neemt zijn draai ten westen van Parijs

generaal von Kluck

Op 31 augustus 1914 neemt generaal Alexander von Kluck het besluit om zijn eerste leger naar het zuidwesten van Parijs te laten afzwenken. Daarmee wil hij von Bülow te hulp snellen die in de slag van Guise een onverwacht tegenoffensief van de Fransen moest verduren. Een gevolg van deze beslissing is dat hiermee het von Schlieffenplan volledig wordt verlaten. Het eerste leger van von Kluck had volgens de plannen ten zuidoosten van Parijs moeten blijven. In plaats daarvan zit het eerste Duitse leger van von Kluck nu ten zuidwesten. En wat nog erger is, zijn flanken zijn daarmee blootgesteld aan de aanvallen van het Franse zesde leger dat zich aan het verzamelen is in de buurt van Parijs.
Begin september volgt dan de slag aan de Marne die nadelig zou uitdraaien voor de Duitsers. Ze beginnen aan hun terugtocht en vier jaar lang zou het westelijk front zo goed als onveranderlijk zijn. Buiten het feit dat er wel dagelijks soldaten sneuvelen. 
Wie meer wil weten over de slag van Guise, kan terecht op deze pagina

het oorspronkelijke Schlieffenplan

het oorspronkelijke Schlieffenplan

Duitse spion aangehouden in Oostende

brief van Paul Ehrhardt

brief van Paul Ehrhardt

De Belgische krijgsraad veroordeelt de Duitse spion Paul August Ehrhardt tot de dood met de kogel. Enkele dagen geleden werd hij in Oostende aangehouden. Hij volgende de Britse troepenbewegingen in de stad. In afwachting van zijn executie op 5 september zit hij vast in het fort van Zwijndrecht. Over zijn beroep als spion vertelt hij :” Het is geen prettige beroep, spion zijn. Maar het is niet mijn fout dat ik het gedaan heb : ik word ertoe verplicht. Alle Duitse reserveofficieren die in het buitenland verblijven, zijn met spionage belast. Ik heb gehoorzaamd, ik heb mijn taak gedaan, ik sterf voor mijn vaderland.”.

bron : kalender 2014-2018 , Davidsfonds

Als je op het internet zoekt op deze naam in combinatie met 1914, kom je op een aantal documenten uit die met deze Duitse spion of met executies door het Belgisch leger te maken hebben. Je vind de brief van Paul Ehrhardt terug samen met extra documentatie op deze webpagina : https://archive.org/details/disclosuresofger00inehrh
E
en overzicht van de personen die geëxecuteerd werden op bevel van het Belgisch militair gerecht vind je in dit pdf-document terug : http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_16/chtp16_007_Chronique_Maes.pdf

 

 

 

 

Von Hiddessen vliegt boven Parijs

In de laatste augustusdagen van 1914 hebben de Duitsers de streek van Saint-Quentin veroverd en daarmee zitten ze op zo’n 160 kilometer van Parijs. Het Duitse opperbevel beslist dat het tijd is voor wat psychologische oorlogsvoering. Om de druk op de Fransen te verhogen, besluiten ze vliegtuigen boven Parijs te sturen. Het doel van die vliegtuigen is om troepenbewegingen te observeren, pamfletten en bommen boven Parijs uit te gooien.

Von Hiddesen boven Parijs

Von Hiddesen boven Parijs

Op zondag 30 augustus 1914 is het mistig rond Saint-Quentin. Maar als de mist om 10 uur optrekt, is het een zonnige en heldere dag.  Oberleutnant Ferdinand von Hiddesen vertrekt om 11 uur samen met een andere piloot in zijn Taube vanop het vliegveld van Sain-Quentin. Rond half een zijn ze boven Parijs. Ze vliegen een half uur boven de stad en dan werpen ze de pamfletten uit. Ze laten ook vier bommen van 2 kg vallen. Die bommen maken 2 lichtgewonden en materiële schade. Uiteindelijk laten ze een vlag met de keizerlijke kleuren (zwart-wit-rood) waaraan een zandzakje zit vallen. In dit zanzakje zit een briefomslag met daarin de boodschap :”Het Duitse leger bevindt zich voor de poorten van Parijs. Overgave is de enige uitweg.”. Dezelfde tekst als op de talrijke pamfletten.

De vlag met briefomslag en boodschap wordt naar de Parijse prefectuur gebracht. Op 1 september 1914 vliegt er terug een Taube over Parijs. Dan vallen de eerste burgerdoden door Duitse vliegtuigbommen.

Ferdinand Von Hiddesen zal in 1915 boven Verdun worden neergeschoten. Hij wordt dan zwaargewond naar een hospitaal gebracht en brengt de rest van de oorlog in krijgsgevangenschap door. Einde 1929 wordt hij lid van de NSDAP, partij van Adolf Hitler, die op dat moment met zijn politieke opmars bezig is. Hij wordt verkozen voor de NSDAP, maar zit enige tijd gevangen in het kader van de Roehm-putsch in 1934. Hij overleeft deze putsch en zal pas in 1971 sterven op 84-jarige leeftijd.

bronnen :

http://1914ancien.free.fr/parisbom.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Hiddessen

Maubeuge : de eerste Franse stad onder Duits beleg

Na de slag om de grenzen (bataille des frontières) moeten Fransen en Engelsen zich terugtrekken. Vanuit Mons (Bergen) zakken de Duitsers af naar het zuiden. De eerste Franse stad die ze op hun weg tegenkomen, is Maubeuge, even over de Frans-Belgische grens. De belegering start op 28 augustus 1914 en zal eindigen op 8 september 1914 met de overgave van de stad. 

bombardement van Maubeuge

bombardement van Maubeuge

de trein redt de Duitsers aan het oostfront

Hieronder zie je een locomotief  van 1914. Deze locomotief samen met de nodige wagons zullen de Duitsers aan het oostfront helpen om een dreigende nederlaag om te buigen in een klinkende overwinning. Zonder de trein waren de nodige soldaten nooit tijdig van de oostgrens naar de zuidgrens van Oost-Pruisen geraakt om achtereenvolgens een Russisch leger te stoppen en daarna een ander Russisch leger te vernietigen. Wie wil weten hoe deze slag verliep, kan dat lezen in de slag van Tannenberg.

sneltreinlocHSM_1914_Berlijn

Gisbert Combaz en de brand van Leuven

Het martelarenplein in Leuven verwijst naar de gruwelijke dagen van 25 tot en met 28 augustus 1914. Tot de 25e augustus hadden de Duitsers de Leuvense burgers met rust gelaten. Maar die dag zijn de Duitsers zenuwachtig want het Belgisch leger valt aan vanuit Mechelen en nadert Leuven. Mogelijk hebben Duitse soldaten in Leuven terugtrekkende Duitsers vanuit Mechelen voor Belgische soldaten aangezien en zijn ze op mekaar beginnen vuren. De Duitsers zelf beweren dat ze aangevallen zijn door Belgische burgers en dat daarom Leuven moet boeten. Duitse soldaten schieten op de huizen vanwaaruit ze menen aangevallen te worden en steken de huizen in brand. Meer dan tweeduizend gebouwen gaan in vlammen op, waaronder de universiteitsbibliotheek met 300.000 boeken, de Sint-Petruskerk, de schouwburg en talloze huizen. De Duitsers sparen het stadhuis omdat ze daar hun hoofdkwartier gevestigd hebben.

De terreur gaat door op 26 augustus. Op 27 augustus wordt iedereen uit de stad gejaagd richting Tervuren, Mechelen of Tienen. Duizend vijfhonderd mensen, onder wie een honderdtal vrouwen en kinderen, worden naar het map van Münster gedeporteerd. Op 28 augustus komen de verdrevenen uit Aarschot aan op het stationsplein van Leuven. Ze worden meteen beschoten door Duitse soldaten. Met veel moeite kunnen de officieren de schietpartij stoppen. Aan het einde van de slachtpartij hebben zo’n tweehonderd burgers het leven verloren, zijn velen mishandeld en staat er van het centrum in Leuven niet veel meer recht.

Leuvenbrand1914_02

Leuvenbrand1914_03

Er zijn al eerder onschuldige burgers door de Duitse soldaten vermoord of mishandeld, zoals in Dinant, Tamines, Aarschot. Maar de stad Leuven is natuurlijk in de ganse wereld gekend als de universiteitsstad met een rijke culturele schat. De brand en slachtpartij in Leuven wordt dan ook breed uitgesmeerd in de internationale kranten. De Duitsers krijgen nu een reputatie van wreedaardige cultuurbarbaren waar ze voor de rest van de oorlog (en lang erna) niet meer van af geraken.

Net zoals Nestor Outer in Dinant (lees meer in het bericht nestor-outer-en-het-trauma-van-virton/) is er nu ook een kunstenaar die zijn afschuw in kunst verwerkt. Gisbert Combaz (Antwerpen 1869 – Sint-Gillis 1941) maakt onderstaande tekening naar aanleiding van de brand van Leuven.Hij heeft trouwens meer tekeningen gemaakt die geïnspireerd zijn door de Groote Oorlog.

brand van Leuven gezien door Gisbert Combaz

brand van Leuven gezien door Gisbert Combaz

bronnen 

www.kaiserscross.com/soldiersburden

Knack Historia 1914

Davidsfonds Kalender 2014-2018

http://www.bl.uk/world-war-one/articles/historiography-atrocities-the-long-shadow

Nestor Outer en het trauma van Virton

Nestor Outer is geboren op 2 april 1865 in Virton, hoofdstad van Belgisch Lotharingen en vlak bij de Franse grens. In 1884 trekt hij naar de academie voor schone kunsten in Brussel. Tijdens zijn studieperiode trekt hij ook naar Parijs en maakt er kennis met de kunstenaars in Montmartre. Na zijn studies keert hij terug naar Virton en wordt er leraar tekenen in het collège communal. De eerste wereldoorlog zal Outer zwaar traumatiseren. Tussen 22 en 24 augustus 1914 woedt de slag der grenzen (“bataille des frontières”) in alle hevigheid aan de Belgisch-Franse grens. In Rossignol, op iets meer dan 20 kilometer van Virton, sterven er op 22 augustus 2014, 27.000 Franse soldaten, het hoogste aantal Fransen op één dag in de Groote Oorlog. De Duitsers verliezen 14.000 soldaten. Ze zijn ervan overtuigd dat de burgers hebben de Franse soldaten hebben geholpen en laten hen daarvoor boeten. In Rossignol worden er burgers door de Duitsers gefusilleerd, evenals in Ethe en Latour. In 1916 beginnen de Duitsers Belgische burgers te deporteren naar Duitsland, maar als vijftigplusser ontsnapt Outer aan dat lot. Tegen het einde van de oorlog is hij wel zijn ouders verloren evenals twee broers en dat stemt hem bitter. In 1921 trouwt hij nog met een 30-jarige vrouw uit de nabijheid van Virton. In 1930 sterft hij na enkele jaren met de gezondheid gesukkeld te hebben. 

Wie meer wil weten over Nestor Outer en de bloedige dag in augustus 1914 in Virton en omgeving, kan terecht op onderstaande websites. Onder de bronnen staan een aantal schilderijen van Nestor Outer die geïnspireerd zijn op die gruwelijke gebeurtenissen nabij Virton tussen 22 en 24 augustus 1914. 

Bronhet stille pand

deredactie.be/dodelijksedag

Assaut de l'infanterie française

Assaut de l’infanterie française

Surlendemain de la bataille

Surlendemain de la bataille

Ethe en flammes

Ethe en flammes