brand in Hedge Street Tunnel

Terwijl onderluitenant William Barber op 5 januari 1918 werkt in de Hedge Street Tunnel, ongeveer halfweg tussen Zandvoorde en Zillebeke, ontstaat er brand. Samen met twintig andere Britse militairen sterft hij door verstikking in deze mijnschacht. Op zijn grafsteen in het Railway Dugout Burial Ground (Transport Farm) lees je :”known to be buried in this cemetery” omdat zijn oorspronkelijk graf verwoest werd door granaatvuur.

William Barber vocht op diverse fronten sinds september 1915 vooraleer hij drie dagen geleden bij deze tunnel aan de slag moest : Loos, aan de Somme en bij Ieper.

Toeristische tip : Railway Dugout Burial Ground (Transport Farm) , Komenseweg, Ieper ter hoogte van Zillebeekvijver. Hier liggen 2463 doden begraven, op vier na allemaal uit het Britse Gemenebest.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Tunnelvuur01

 

het aftellen tot de grote klap kan beginnen

Britse tunnelbouwers en specialisten van ondergrondse mijnen leggen op 9 mei 1917 de laatste hand aan wat de Duitsers een stevige klap moet toebrengen in de buurt van de Kruisstraathoek in Wijtschate. Bijna anderhalf jaar heeft het geduurd om de nodige tunnels te graven en de vier ondergrondse mijnen te plaatsen. Ondertussen zat de tegenstrever ook niet stil : via een kleinere ontploffing kwam een van de Britse springkamers onder water.

Nu alles in gereedheid is gebracht, is het wachten tot de Mijnenslag van 7 juni 1917 eer deze vier mijnen mogen ontploffen.

Tunnel01

Ondergrondse tegenaanval

De Duitsers, de Britten en hun medestrijders weten van elkaar dat er ondergronds hard gewerkt wordt om tunnels te graven en dan mijnen te plaatsen onder elkaars stellingen. Op sommige plaatsen worden zelfs luisterposten geïnstalleerd om te horen of de tegenstrever er ondergronds actief is.

Een van de grotere mijnkraters uit de eerste wereldoorlog is de Peckhamkrater, met een diameter van 73 meter en een maximale diepte van 14 meter. Deze Britse krater ontstaat door de ontploffing van een dieptemijn op 7 juni 1917. De Duitse tunneliers ondernemen tweemaal een poging om Brits tunnelwerk in deze buurt te saboteren. Noch op 6 april noch op 6 mei 1917 slagen zij erin om reeds geplaatste Britse mijnladingen te beschadigen.

Toeristische tip : de Britse mijnkrater geslagen op 7 juni 1917 ligt in Wijtschate nabij de plaats waar de Scheerstraat en de Wijtschatestraat elkaar ontmoeten. De precieze locatie van de Emil-schacht, waarin de Duitsers een mijn doen ontploffen op 6 mei 1917, is niet bekend.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Geophone

de slag bij Arras

Na een lange voorbereiding beginnen de Britten en soldaten uit het Britse Gemenebest op 9 april 1917 de slag bij Arras. Niet alleen is er voorafgaandelijk een vier dagen durend bombardement.  De Britten hebben ook een uitgebreid netwerk van tunnels en ruimtes uitgegraven onder de stad, een relatief veilige plaats voor duizenden militairen die ook voorzien is van een hospitaal, opslagplaatsen, keukens… Bovendien hebben de Britten op basis van talloze verkenningen maquettes van de regio gebouwd om de manschappen ermee vertrouwd te maken.

De oorlog zit reeds maanden in een impasse zonder veel beweging aan het front. de Britten zijn vastberaden nu een doorbraak te forceren, zonder dat dit zal leiden tot het enorme verlies aan levens zoals bij eerdere veldslagen het geval was. Bij het einde van deze veldslag, midden mei 1917, kunnen de Britten een behoorlijke vooruitgang noteren, maar van een grote doorbraak is beslist geen sprake.

bron : oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds

Arras_1917

Duitse tegenaanval in tunneloorlog

Ongeveer anderhalf jaar voor de Mijnenslag losbarst, is het Britse leger al bezig met de voorbereiding ervan. Onder de Duitse stellingen worden honderden meters lange tunnels gegraven naar de munitiekamers waar de bommen op het juiste tijdstip moeten ontploffen.

De Duitsers hebben wel een idee van het geallieerde gewroet in de ondergrond en trachten de precieze locaties te detecteren onder meer via luisterposten. Op 24 augustus 1916 hebben de Duitse manschappen prijs : ze ontdekken een tunnel onder hun loopgraven in de buurt van de Douve, een beek die van Westouter naar Warneton stroomt via Mesen. De Duitsers blazen de tunnel op en denken van de Britten in de ondergrond verlost te zijn. Bijna een jaar later zal een reeks daverende knallen hen het tegendeel aantonen.

bronnen
oorlogskalender 2014-2018, Davidsfonds
http://toerisme.heuvelland.be/toerisme/3620-www/version/default/part/AttachmentData/data/3.%20Mijnenslag_web.pdf

DuitseLuisterpost.jpg