Einde van het Nivelle offensief

Een week nadat de Britten bij Arras en de heuvelrug van Vimy in de aanval zijn gegaan, zetten de Fransen 19 divisies van het 5e en 6e leger in over een breedte van 80 km, van Soissons tot Reims. Maar de Duitsers zijn op de hoogte van de plannen van de Franse generaal Nivelle. Op 16 april 1917,  de eerste dag, lijden de Fransen een verlies van 40.000 soldaten. Het massale gebruik van de Char Schneider-tanks haalt ook weinig uit, er gaan op deze dag 150 van deze tanks verloren. Het Duitse 1e leger onder Fritz von Below, houdt gemakkelijk stand, vooral omdat de Duitsers zich op de hogere gronden bevinden.

Het is ironisch dat Nivelles eigen uitvinding, de “gordijnvuur”-aanval in dit geval alleen maar leidt tot meer Franse slachtoffers. Nivelle blijft echter koppig geloven in zijn plannen en hij laat zijn mannen vier dagen doorvechten. Maar her en der dreigen muiterijen die alleen met grote moeite onderdrukt kunnen worden. Er zijn een paar kleine successen zoals de verovering van 4km van de 30 km in totaal van de weg over de heuvelrug, de Chemin des Dames, die een onderdeel is van de Hindenburglinie. Uiteindelijk wordt het offensief op 9 mei 1917 definitief afgebroken.

bron : Roel Tanja, een korte geschiedenis van de eerste wereldoorlog, BBNC uitgevers

Nivelle Nights6

 

1917 – het jaar van de muiterijen

1917 is een bijzonder jaar… een jaar waarin de oorlog in het voordeel van de centrale machten (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije) had kunnen beslecht worden. Alles begint in Rusland met een eerste revolutie : de februarirevolutie van 1917. De tsaar wordt afgezet en moet zijn macht overdragen aan een voorlopige regering. Later dat jaar zouden de bolsjevieken in oktober de macht grijpen en de tsaar en zijn familie vermoorden. Daarmee is de Sovjetunie gesticht. Duitsland sluit vrede met de Sovjetunie en kan het gros van zijn troepen van het oostfront naar het westfront overbrengen.

le_fusille_maupas-27f63

Dankzij de reeks “In Europa” van Geert Mak heb ik weer wat bijgeleerd : er waren ook Russische soldaten in Frankrijk. De tsaar leverde Russisch kanonnenvlees in ruil voor Franse geweren. Die Russische soldaten kregen via brieven van hun familie te horen wat er zich in Rusland afspeelde. De Russische februarirevolutie was dus gekend in Frankrijk.
Vraag is of die revolutie de enige reden was voor de muiterijen in het Franse leger. Er waren al heel wat bloedige slagen geweest waarbij het Franse leger zwaar had geleden, en op de eerste plaats de gewone piot, “le poilu” zoals ze die in Frankrijk noemen : denk hierbij aan de slag van de Somme, de slag om Verdun. In mei 1917 was er dan het debacle aan de chemin des Dames. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Russische en Franse soldaten weigerden nog naar het front te trekken. Het eerste wat maarschalk Pétain deed, was de Russische soldaten ver achter het front terugtrekken. Daarna werd er onderhandeld met de Franse soldaten. AL mocht dat natuurlijk niet te lang duren. Om er wat spoed achter te zetten, werden een aantal soldaten gefusilleerd. En dat daar een aantal zondebokken tussen zaten, moet niemand verwonderen. Het was nodig om indruk te maken op de rest van de soldatenh om ze terug letterlijk en figuurlijk in het gelid te krijgen.

Wie meer wil weten over deze periode, kan terecht bij de aflevering van “In Europa” van Geert Mak op volgende webpagina
http://ineuropa.vpro.nl/programmas/36788896/afleveringen/36971831/